Vrienden van het Elde

 

De Vrienden van het Elde is een samenwerkingsverband tussen een groot aantal bedrijven uit de regio Meierijstad en het Elde College. Hierbinnen gaan de bedrijven samen met het Elde College op zoek naar wat ze voor elkaar kunnen betekenen.

Deze vriendschap staat voor nauwe samenwerking die verder gaat dan stageplekken. Denk o.a. aan gastlessen, excursies, materialen beschikbaar stellen, meewerken aan loopbaan-
oriënterende activiteiten en het samen vormgeven en/of verzorgen van lesinhoud voor keuzevakken binnen de profielen BWI, PIE, Groen en Zorg & Welzijn en het Praktijkonderwijs.

We ontmoeten elkaar een paar keer per jaar om in gesprek te gaan over ontwikkelingen in het vakgebied, behoeften en wensen voor in de toekomst. Uit deze gesprekken volgen vervolgacties om het samenwerkingsverband vorm en inhoud te geven.

Samen werken we op deze manier aan toekomstbestendig onderwijs!

HET ONDERWIJS VAN MORGEN!

Vrienden

Meierijstad on Stage 

 

Meierijstad on Stage is hét beroepenfeest voor VMBO-leerlingen. Ook het Elde College was  was ook het Elde College aanwezig. Na een grandioze opening gingen leerlingen het gesprek aan met verschillende bedrijven en maakten ze een afspraak met twee bedrijven om mee te lopen. Op deze manier ontdekken leerlingen welk beroep bij hen past. 

Om vmbo-leerlingen voor te bereiden op hun toekomst is het belangrijk dat ze ontdekken wat ze leuk vinden en waar hun interesses liggen. Het beroepenfeest helpt hen hierbij. Samen met de mentor bereidden de leerlingen zich voor op het feest. De leerlingen hadden ook een netwerktraining waarbij ze verschillende gespreksvaardigheden oefenden. Tenslotte zagen de leerlingen een lijst in met deelnemen bedrijven en daaraan gekoppelde beroepen. Uit de lijst stelden de leerlingen een top vijf samen die in een ‘On Stage’ paspoort stond.

 

 

Tijdens het beroepenfeest gingen leerlingen in gesprek met bedrijven uit de sectoren: techniek, handel & economie, groen & natuur en zorg & welzijn. Was er een match tussen een leerling en een bedrijf? Dan ontving de leerling een ‘On Stage Match’ sticker en planden ze samen een afspraak in voor een bezoek.  

Ravi Riksen zit in klas twee van het vmbo en vertelt: “voor volgend jaar kies ik voor het profiel techniek. Het lijkt me een leuke richting. Mijn broers volgden deze richting ook op het Elde College en vonden het altijd heel leuk.” Zojuist had Ravi een goed gesprek over lassen. Zijn eerste matchmaker is dan ook binnen en binnenkort gaat hij op bezoek bij het bedrijf. Op de vraag wat hij van het beroepenfeest vindt antwoord hij: “Wel goed. Hierdoor kun je makkelijker aan een baan komen en kom je erachter wat je leuk vindt.”

Wordt u ook vriend van het Elde? 

Stuur dan een e-mail naar vriendenvanhetelde@eldecollege.nl


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS