Coronabericht vrijdag 9 juli 2021


Hierbij ontvangt u het laatste coronabericht van schooljaar 2020-2021. Door middel van deze wekelijkse berichten hebben wij getracht u duidelijk en tijdig te informeren over de voortgang van onderwijs, begeleiding en organisatie in de periode maart 2020 tot en met juli 2021. Kortom: de periode waarin ons dagelijkse leven zeer beïnvloed werd door het corona-virus.

Voor de start van de zomervakantie versturen wij de nieuwsbrieven waarin we terug- en vooruitblikken.

Wij hopen na de welverdiende vakantie weer ‘gewoon’ te kunnen starten: met volledige lesgroepen en klassen in een regulier rooster.

Gemelde besmettingen
De afgelopen week is één besmetting gemeld door een leerling van de locatie Sint-Michielsgestel. Aangezien sprake was van diverse risico-contacten is een relatief grote groep leerlingen enkele dagen in quarantaine geweest.

Zelftesten
Fijn dat veel leerlingen de zelftesten regelmatig preventief gebruiken. Voor de start van de zomervakantie (bij de uitreiking van het rapport) ontvangen alle leerlingen vier zelftesten. Met daarbij het volgende verzoek:

  • Gebruik na terugkeer van een vakantie een zelftest.
  • Gebruik voor de start van het nieuwe schooljaar twee keer een zelftest.

Op deze manier hopen we allemaal gezond en uitgerust aan het nieuwe schooljaar te kunnen beginnen.

Start nieuwe schooljaar en inzet NPO gelden
De scholen hebben volgend schooljaar extra bekostiging die we inzetten om eventuele vertragingen van leerlingen als gevolg van de coronaperiode op te heffen. U ontvangt bij de start van het schooljaar (o.a. tijdens de kennismakingsavonden) meer informatie over de wijze waarop het Elde College hieraan invulling geeft op drie deelgebieden: leerresultaten, sociale ontwikkeling en welbevinden.


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS