Corona-bericht donderdag 8 april 2021
 

Aantal besmettingen
De afgelopen week zijn er 7 nieuwe besmettingen gemeld. Het gaat daarbij om 5 leerlingen en twee medewerkers.

In enkele gevallen was sprake van mogelijk risico-contact op school. Deze contacten zijn in beeld gebracht waarna thuisquarantaine en testen volgde.

Daarnaast ontvangen wij dagelijks meldingen van leerlingen en collega’s die preventief thuis blijven i.v.m. lichte klachten of bij wie sprake is van besmettingen in het gezin waardoor thuisquarantaine noodzakelijk is. Dit kan tot gevolg hebben dat een geplande les in het schoolgebouw geen doorgang kan vinden vanwege afwezigheid van een docent. Om de continuïteit van het onderwijs zo veel mogelijk te waarborgen heeft de school eerder extra onderwijsassistenten aangesteld. Verder uitbreiding van deze inzet van onderwijsassistenten volgt.

Rooster
Sinds 1 maart jl. is het rooster voor de leerlingen enkele keren ‘opgeschaald’. Ouder(s)/verzorger(s) zijn daarover steeds geïnformeerd. De RIVM-maatregelen zijn daarbij leidend, evenals de beschikbaarheid van ruimtes en medewerkers. We hebben daarin nu het maximale bereikt m.b.t. de combinatie lessen in het schoolgebouw – online lessen. Verdere opschaling is beperkt mogelijk bij de start van het centraal examen. Op dat moment komen meer lokalen vrij in de schoolgebouwen.

Bevorderingsnormen
De bevorderingsnormen schooljaar 2021-2022 worden aangepast. U ontvangt hierover op korte termijn meer informatie.

Webinar voor ouder(s)/verzorger(s)
U ontvangt binnenkort een uitnodiging voor een webinar, verzorgd door mevrouw Ankie Remijn. Zij gaat in op de pedagogische driehoek: ouders-leerling-school waarbij de thema’s leren-leren evenals plannen en organiseren centraal staan. Voor de ouders zijn er praktische handvatten: hoe kunt u uw kind thuis begeleiden, een rol spelen bij de voorbereiding van een toets, samen de planning van het (huis)werk bespreken? 


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS