Betreft: Corona-bericht donderdag 4 februari 2021

Zoals u inmiddels van ons gewend bent, ontvangt u ook deze week informatie over de stand van zaken m.b.t. de corona-situatie en over mogelijke ontwikkelingen.

Aantal besmettingen
Sinds donderdag 28 januari hebben twee leerlingen een positieve testuitslag gemeld. In beide gevallen waren er geen risico-contacten op school en waarschijnlijk is sprake van externe bronnen. Wij wensen de leerlingen veel beterschap. De school heeft wekelijks contact met de GGD en ziet in januari 2021 een duidelijke afname van het aantal besmettingen. Hopelijk zet deze trend zich voort.

Mocht onverhoopt sprake zijn van een positieve testuitslag van uw zoon/dochter, geef deze dan a.u.b. door aan het Elde College.

N.a.v. persconferentie dinsdag 2 februari 2021
De basisscholen starten op maandag 8 februari a.s. weer met het onderwijs in de schoolgebouwen. Daarbij zijn diverse voorwaarden en veiligheidsmaatregelen vastgesteld. Afgelopen dinsdag werd tevens duidelijk dat de huidige situatie in het voortgezet onderwijs in ieder geval tot 2 maart voortduurt. Slechts enkele groepen leerlingen zijn op school aanwezig: examenklassen, leerlingen vmbo voor bepaalde praktijkvakken, leerlingen die op school opgevangen worden en leerlingen die een PTA-toets maken. Voor alle andere leerlingen vindt het  onderwijs online plaats.

Tijdens de persconferentie werd aangegeven, dat bij opening van het voortgezet onderwijs alle leerlingen onderling 1.5 meter afstand zullen moeten houden. Het Elde College bereidt zich voor op mogelijke scenario’s en houdt u op de hoogte.

Examenkandidaten
De examenkandidaten vmbo, havo en (t)vwo hebben de PTA-toetsweek afgerond. Inhaaltoetsen en herkansingen volgen. Wij betreuren de verwarring die zou kunnen ontstaan naar aanleiding van de berichtgeving in de media.
Onze ervaring is dat de leerlingen gemotiveerd zijn en dat de lessen ook in de gesplitste groepen goed verlopen. Minister Slob verstrekt in de komende weken meer informatie over het centraal examen. Wij wachten af en houden u op de hoogte.


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS