Coronabericht donderdag 3 juni 2021

Het Elde College heeft voorbereidingen getroffen voor de volledige opening van de school vanaf maandag 7 juni. Wij verheugen ons erop dat we alle leerlingen weer dagelijks zullen zien. In dit bericht treft u meer informatie aan over ons onderwijs en onze begeleiding: de voortgang, de voorbereiding op de toetsen, het maatwerk dat we organiseren. Tevens attenderen we u op de maatregelen die we nemen om een veilige leer- en werkomgeving te kunnen garanderen.

Voortgang onderwijs en begeleiding

Wellicht heeft u inmiddels samen met uw zoon/dochter de vragenlijst die eerder is toegestuurd ingevuld. Deze vragenlijst maakt onderdeel uit van de schoolscan die alle scholen in Nederland uitvoeren. We gaan na wat de situatie is en wat de ervaringen zijn m.b.t. drie deelgebieden: leerprestaties, sociale ontwikkeling en welbevinden. Constateren we dat sprake is van vertraging of dat om andere redenen interventies en aanpassingen nodig zijn, dan zetten we deze in gang. Diverse ontwikkelingen zijn al gestart. Denk aan:

 • Het maatwerkprogramma in de middaguren. Dit bestaat o.a. uit: bijlessen, studeren onder toezicht, faalangstreductie training, begeleiding bij planning, extra lessen van vakdocenten.
 • Het plan van aanpak en de mentorgesprekken. Leerlingen hebben aangegeven wat hun doelen zijn en wat ze nodig hebben om aan het einde van het schooljaar in aanmerking te komen voor bevordering.
 • Extra herkansingen klassikaal of individueel.
 • Webinars voor ouder(s)/verzorger(s) waardoor deze meer handvatten krijgen en meer zicht op het puberbrein.
 • De extra inzet van onderwijsassistenten.

Dit zijn enkele voorbeelden. Wij houden u op de hoogte van de resultaten van de schoolscan en van de conclusies die de school daaraan verbindt voor klassen, groepen of individuele leerlingen.

Ouderbetrokkenheid

Zeker in dit bijzondere schooljaar is het belangrijk dat school en ouder(s)/verzorger(s) samen optrekken. Wij proberen zo volledig en duidelijk mogelijk te zijn in onze communicatie. Heeft u vragen of mist u informatie, neem dan a.u.b. contact op met de mentor van uw zoon/dochter.

Gemelde besmettingen

De afgelopen week zijn twee positieve testuitslagen gemeld door leerlingen.
Er was sprake van enkele risico-contacten op school. Deze zijn geïnformeerd.

Regels en afspraken bij volledige opening vanaf 7 juni 2021

Een grote groep leerlingen houdt zich consequent aan alle regels, echter we merken ook dat sommigen ‘vergeetachtig’ worden. U zult begrijpen dat het uitermate belangrijk is dat zowel de leerlingen als onze medewerkers de basisregels naleven om ervoor te zorgen dat we met een veilig en vertrouwd gevoel op school aanwezig kunnen zijn. Vanaf 7 juni zijn de belangrijkste afspraken:

 • Bij verplaatsingen draagt iedereen een mondkapje.
 • Leerlingen en medewerkers ontvangen wekelijks twee zelftesten. Wij adviseren dringend om deze te gebruiken.
 • Leerlingen hoeven onderling geen afstand aan te houden, maar wel t.o.v. hun docenten en ondersteunend personeel. Medewerkers houden onderling altijd 1.5 meter afstand.
 • Leerlingen pauzeren buiten: op het binnenterrein, in het park, op het plein voor de leerlingeningang. Onze conciërges houden toezicht. Er is catering (tegen betaling). Op het binnenterrein staat een foodtruck.

  Bij leswisselingen zijn de afspraken afhankelijk van het gebouw:
  • De leerlingen vmbo-onderbouw (in het E-gebouw) blijven zo veel mogelijk in een eigen lokaal.
  • Dat geldt ook voor de leerlingen vmbo-bovenbouw en praktijkonderwijs.
  • En de locatie Sint-Michielsgestel.
  • De leerlingen (t)vwo/havo verplaatsen tijdens de leswisselingen, de docenten hebben een ‘eigen’ lokaal.

Leerlingen die hun mondkapje vergeten, kunnen dit alsnog aanschaffen (automaat bij leerlingeningang). De opbrengst is voor het Rode Kruis. Leerlingen die zich niet aan de basisregels houden, worden aangesproken door conciërges en docenten. Reageren zij niet op dit verzoek, dan kan hen de toegang tot school ontzegd worden. Wij hopen op uw begrip en medewerking. Op deze manier kunnen we samen zorgdragen voor een sfeervolle en veilige omgeving.


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS