Update donderdag 29 oktober

Hopelijk heeft u samen met uw gezin toch kunnen genieten van de herfstvakantie. We beseffen dat we een intensieve periode doormaken, waarbij het belangrijk is om soms even uit te kunnen rusten.

Nieuwe besmettingen
Tijdens de herfstvakantie zijn 4 nieuwe besmettingen gemeld: 1 leerling (t)vwo/havo en 3 medewerkers (t)vwo/havo. Daar kwamen de afgelopen dagen nog nieuwe meldingen bij: 5 leerlingen (2 uit de sector (t)vwo/havo en 3 uit de sector vmbo/pro, afdeling vmbo GT) en 2 medewerkers VMBO GT, allen locatie Schijndel. Bij een positieve testuitslag vraagt niet alleen de GGD maar ook het Elde College om alle risico-contacten in beeld te brengen en te benaderen. Wij stellen het zeer op prijs dat leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) dat direct doen en ons zorgvuldig informeren. De GGD heeft het uitgangspunt dat iemand vanaf twee dagen voor het ontstaan van de eerste klachten besmettelijk is en dat sprake is van een risico-contact indien iemand meer dan 15 minuten binnen 1.5 meter contact heeft gehad. Gelukkig is tot op heden geen sprake van een besmettingsbron op school, heeft iedereen relatief lichte klachten en is geen sprake van ziekenhuisopnames of ernstige verschijnselen. Wij wensen iedereen heel veel beterschap.

Mondkapjesplicht
Vanaf maandag 26 oktober geldt een mondkapjesplicht bij alle verplaatsingen in onze schoolgebouwen. Het verheugt ons dat leerlingen deze verplichting goed naleven. Tot op heden hebben we 50 mondkapjes verkocht aan leerlingen die het kapje vergeten waren, die het verloren waren in de pauze of bij wie het kapje kapot ging. Een mondkapje kost 50 cent (gepast betalen) en de opbrengst is voor het Rode Kruis. Inmiddels zijn we er een beetje aan gewend en hebben we iedere dag een nieuw mondkapje bij ons, maar het kan natuurlijk voorkomen dat een leerling een kapje kwijtraakt. Ook in de komende tijd is het mogelijk om een kapje te kopen bij de receptie, bezoekersingang Putsteeg.

We hopen dat de maatregelen landelijk leiden tot een afname van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames.

Toekenning subsidie
Het Elde College heeft gebruik kunnen maken van een subsidieregeling gericht op het opheffen van achterstanden die zijn ontstaan a.g.v. de (gedeeltelijke) sluiting van de scholen in de periode maart tot en met juli 2020. De gelden moeten in de periode oktober 2020 tot juni 2021 besteed worden. We zetten de gelden in voor diverse projecten, zoals:

  • hulp bij plannen en organiseren in leerjaar 1 en 2
  • examentraining
  • extra ondersteuning bij voorbereiding van PTA-toetsen in Eldeweek 2 en 3
  • extra tijd voor praktijkonderdelen of praktische vaardigheden

De directie stelt projectplannen op voor de besteding van de gelden en bespreekt deze o.a. in de medezeggenschapsraad. Meer informatie volgt.

Scenario’s en flexibel rooster
Het kabinet heeft er tot op heden voor gekozen om de maatregelen weliswaar aan te scherpen, maar de scholen (PO en VO) open te houden. Toch moeten we rekening houden met een gedeeltelijke of volledige sluiting van scholen, voor kortere of langere tijd. Verschillende modellen zijn verkend, waarbij we ook onze eerdere ervaringen hebben meegenomen. We gaan uit van een soort ‘harmonicarooster’. Mocht het onderwijs volledig of gedeeltelijk online verzorgd worden, dan blijven we een vast rooster hanteren maar passen we de lestijden aan, waarbij sprake kan zijn van induwen (lestijd 25 tot 40 minuten) of uittrekken (lestijd 50 tot 75 minuten). Het rooster blijft in grote lijnen hetzelfde, maar de lestijd verandert en daarmee ook de eindtijd. Op die manier kunnen we, indien het gebouw voor een beperkt aantal personen open kan blijven, ’s middags andere onderdelen inplannen op school of thuis: (PTA-)toetsen, vragenuurtjes online, extra practica enz.


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS