Betreft: Corona-bericht donderdag 28 januari 2021


We blikken terug op een bijzondere week. Op het Elde College maakten de examenkandidaten en de leerlingen uit de voorexamenklassen in alle rust hun PTA-toetsen, maar helaas was het in diverse steden in Nederland zeer onrustig. Ook in Schijndel waren er zorgen en controleerde de politie intensief in de winkelstraten en bij openbare gebouwen.

PTA-toetsen

De leerlingen maken tot en met vrijdag hun PTA-toetsen. De scholen zijn in december door de minister geïnformeerd over de inrichting van het centraal examen. Het is nu belangrijk dat onze leerlingen in rust en vertrouwen hun toetsen kunnen voorbereiden en maken. Mochten wij nieuwe informatie ontvangen over de afronding van dit schooljaar, dan houden wij u op de hoogte. 

Gemelde besmettingen

De afgelopen zijn week geen positieve testuitslagen gemeld door leerlingen of medewerkers. Wel is bekend dat enkele leerlingen en medewerkers preventief thuis zijn i.v.m. mogelijk risicocontact.

Gebruik sociale media

Gelukkig zijn de laatste twee avonden en nachten in heel Nederland relatief rustig verlopen, maar de beelden van eerdere ongeregeldheden o.a. in Eindhoven en Den Bosch hebben grote indruk gemaakt.

Naar aanleiding van de eerdere incidenten vindt binnen de diverse veiligheidsregio’s intensief overleg plaats, daarbij zijn ook de scholen betrokken. De insteek is om gezamenlijk op te trekken en te handelen, waardoor een veilige situatie ontstaat voor ondernemers, voor inwoners, voor jong en oud.

Inmiddels is gebleken dat via sociale media oproepen verstuurd worden, o.a. naar jongeren en scholieren. Wij zullen onze leerlingen erop attenderen dat het versturen of doorsturen van dergelijke oproepen strafbaar is en dat de eerste veroordelingen al hebben plaatsgevonden. Tevens verzoeken wij u, om dit ook thuis met uw zoon of dochter te bespreken. Hieronder treft u de informatie aan die de politie landelijk verspreidt.

Het is belangrijk dat politie, inwoners, ouder(s)/verzorger(s) en scholen samen optrekken en zorgen voor een veilige leefomgeving waarbij we respectvol omgaan met elkaar en elkaars bezit.

Mocht u signalen krijgen dat uw zoon/dochter via sociale media opruiende berichten ontvangt, meld dit dan a.u.b. bij de politie (zie het telefoonnummer hieronder).

Zijn er zorgen of signalen die u graag met ons bespreekt, neem dan a.u.b. telefonisch of per e-mail contact op met het Elde College.

De politie verspreidt het volgende bericht:


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS