Coronabericht donderdag 27 mei 2021

Het kabinet heeft besloten dat de middelbare scholen vanaf 7 juni verder kunnen openen. Leerlingen hoeven onderling geen afstand aan te houden, waardoor de scholen grotere groepen tegelijkertijd kunnen ontvangen. U heeft hierover eerder vandaag een bericht ontvangen. Meer informatie volgt.

Aantal besmettingen

De afgelopen week zijn drie nieuwe besmettingen gemeld door leerlingen. Bij een leerling was sprake van risico-contact met klasgenoten. Deze zijn in thuisquarantaine en kunnen vijf dagen na het laatste risico-contact testen bij de GGD.

Preventief gebruik zelftesten

Het OMT heeft de verdere opening van het VO uitdrukkelijk gekoppeld aan het preventief gebruiken van zelftesten. Het komt vaak voor dat leerlingen slechts zeer lichte of zelfs geen klachten hebben, terwijl toch sprake is van een besmetting. Preventief testen voorkomt op die manier verspreiding. Wij verzoeken dringend om uw medewerking.

De zelftesten kunnen niet gebruikt worden indien er sprake is van lichte klachten, van risico-contact, van een melding in de corona-app of na een verblijf in een hoogrisico gebied. In die situaties is een PCR-test noodzakelijk.

Was eerder sprake van een positieve testuitslag dan is in de eerste 8 weken nadat de klachten verdwenen zijn testen niet betrouwbaar.

Uitdelen zelftesten

De school ontvangt wekelijks een grote levering zelftesten: 2 voor iedere leerling en iedere medewerker. Sinds deze week delen de mentoren de zelftesten uit aan de leerlingen. Is een leerling jonger dan 16 jaar, dan is toestemming van de ouders/verzorgers noodzakelijk. U kunt daarvoor de toestemmingsmodule in Magister gebruiken. Het is voor de mentoren niet mogelijk om frequent te controleren of de module ingevuld of gewijzigd is. We gaan er dan ook vanuit dat uw zoon/dochter weet wat uw keuze is. Leerlingen van 16 jaar en ouder beslissen zelf of zij de aangeboden zelftesten meenemen. De examenkandidaten kunnen de testen meenemen uit de examenzalen.

Regels en afspraken

Aangezien we vanaf 7 juni dagelijks grotere groepen leerlingen zullen ontvangen, is het van wezenlijk belang dat iedereen zich aan de maatregelen houdt, m.b.t.:

- Hygiëne.

- Mondkapje bij verplaatsingen.

- Afstand houden (t.o.v. medewerkers).

- Thuisblijven bij klachten.

Wij houden toezicht en attenderen leerlingen op deze regels. Ook hierin hopen wij op uw medewerking.

Veiligheid en gezondheid

Wij wisten het natuurlijk al, maar hebben het afgelopen jaar nog duidelijker ervaren hoe belangrijk gezondheid en veiligheid zijn voor leerlingen en medewerkers. Een groot aantal medewerkers is nog niet gevaccineerd. Wij proberen de verdere opening van de school zo te organiseren dat zij vertrouwen hebben in een veilige werk- en leeromgeving. Mocht onverhoopt sprake zijn van een uitbraak van besmettingen of een andere situatie die gezondheid en veiligheid in gevaar brengt, dan zal de school direct maatregelen nemen en overstappen op (gedeeltelijk) online onderwijs.

Coronanieuws

 

 


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS