Corona-bericht donderdag 25 maart 2021

 

De voortekenen waren er al, maar tijdens de persconferentie op dinsdagavond 23 maart werd definitief duidelijk dat versoepelingen van de corona-maatregelen vooralsnog niet mogelijk zijn. Voor de scholen betekent dit, dat we voortborduren op de huidige organisatie en alleen opschalen waar dit op een veilige en verantwoorde manier mogelijk is.

Aantal besmettingen

In de afgelopen week zijn 9 nieuwe besmettingen gemeld. Bij enkele leerlingen was sprake van enkele risico-contacten op school. Deze leerlingen zijn benaderd en verblijven in thuisquarantaine.

De positief geteste leerlingen geven aan dat er sprake is van lichte klachten. Wij wensen hen veel beterschap en hopen hen snel weer terug te zien op school. Er zijn geen besmettingen gemeld door medewerkers van onze school.

PTA-toetsen

Voor de leerlingen in de examenklassen staan de PTA-toetsen op het programma. De laatste (belangrijke) loodjes. Hierna volgen de laatste voorbereidingen voor het centraal examen. We willen nogmaals benadrukken dat het belangrijk is, dat leerlingen die (lichte) klachten hebben niet naar de school komen, ook niet wanneer toetsen gepland staan. Bij preventief verzuim is sprake van geoorloofde afwezigheid. De gemiste PTA-toetsen kunnen op de daarvoor vastgestelde data ingehaald worden.

Sneltesten in het onderwijs

In de media is de afgelopen dagen veel aandacht besteed aan sneltesten in het onderwijs. Enkele ouders hebben hierover vragen gesteld. Zodra wij meer informatie van het ministerie hebben ontvangen, zullen we u informeren over de wijze waarop deze testen ingezet zullen worden en wanneer dit gebeurt.

Vragen?

Wij trachten zo tijdig en volledig mogelijk te communiceren. De situatie die we doormaken is bijzonder en het is niet altijd mogelijk om deze volledig te overzien. Toch kan het zijn dat u vragen of opmerkingen heeft. Neem dan a.u.b. contact op met de mentor van uw zoon/dochter.


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS