Corona-bericht donderdag 22 april 2021
 

Aantal besmettingen

De afgelopen week hebben 11 leerlingen een positieve testuitslag gemeld. Bij de medewerkers van het Elde College was geen sprake van besmettingen. Het gaat om leerlingen van beide locaties. Helaas constateren we dat bij enkele besmettingen sprake is van diverse risico-contacten op school en in de vrije tijd. Deze risico-contacten dienen thuisquarantaine aan te houden en kunnen na vijf dagen bij de GGD testen.

Wij willen u nogmaals attenderen op de RIVM-maatregelen en met name op 1.5 meter afstand. Niet alleen tijdens de lessen in de klaslokalen, maar ook in de pauzes en tijdens tussenuren.

Enkele groepen examenkandidaten volgen lessen in het Spectrum. Op deze locatie is berekend hoeveel leerlingen in een ruimte plaats kunnen nemen. Voorwaarde daarbij is echter, dat leerlingen zodanig plaatsnemen aan de tafels dat 1.5 meter afstand aangehouden kan worden.

Wij hopen op de medewerking van iedereen, zeker omdat het centraal examen binnenkort start. Het zou erg jammer zijn als leerlingen niet deel kunnen nemen aan het centraal examen vanwege een besmetting of een risico-contact.

De examens vinden plaats in de LO-zalen locatie Schijndel en bij Meander in Sint-Michielsgestel. Voor beide locaties gelden aangepaste regels m.b.t. afstand en hygiëne.=

Lesvrije dag op vrijdag 30 april

Op vrijdag 30 april staat een personeelsdag gepland. Dit is een lesvrije dag voor alle leerlingen (zie ook jaaragenda op de site). De personeelsdag zal in aangepaste vorm (digitaal) plaatsvinden.

Zelftesten

Op woensdag 21 april zijn de eerste zelftesten geleverd. De bedoeling van het gebruik van deze zelftesten is tweeledig:

  • Preventief voor de medewerkers: iedere medewerker is in de gelegenheid om twee keer per week thuis een zelftest uit te voeren
  • Risico-gericht voor de leerlingen: na een geconstateerde besmetting op school kan de GGD adviseren om zelftesten in te zetten. Bij leerlingen jonger dan 16 is toestemming van één van de ouders noodzakelijk. Natuurlijk dient ook de leerling zelf in te stemmen. In Magister wordt hiervoor een toestemmingsmodule ingericht.

Zelftesten worden niet ingezet indien:

  • Sprake is van risico-contact
  • Iemand (lichte) klachten heeft
  • Iemand een melding heeft gekregen via de corona app
  • Iemand terugkeert uit een hoog risicogebied

In alle bovenstaande gevallen is thuisquarantaine en een GGD-test noodzakelijk.

Op woensdag 28 april worden de uitgangspunten m.b.t. de inzet van zelftesten besproken in de medezeggenschapsraad. Daarin zijn ook ouders en leerlingen vertegenwoordigd. Na deze bespreking vindt verdere communicatie plaats.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de scholen niet overgaan tot verplichting en dat de privacy regels leidend zijn.

Cadeautje van de ouderraad

Wellicht heeft u het al gezien of gehoord: de ouderraad van het Elde College zorgde voor een kleine attentie voor alle leerlingen en medewerkers. Een blijk van waardering voor de inzet in dit bijzondere schooljaar. Wij stellen dit gebaar zeer op prijs.


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS