Betreft: Corona-bericht donderdag 14 januari 2021

 

Beste ouder(s)/verzorger(s),
 
Hierbij ontvangt u ons wekelijkse corona-bericht. Dit wordt ook op onze site geplaatst. Wij willen u op deze manier steeds tijdig en volledig informeren over de situatie op het Elde College. Heeft u vragen of aanvullende opmerkingen, neem dan contact op met de mentor van uw zoon/dochter of stuur een bericht naar info@eldecollege.nl. U ontvangt op korte termijn een reactie.
 
Nieuwe landelijke maatregelen
Het zal u niet ontgaan zijn, dat het kabinet op woensdag 20 januari nieuwe maatregelen heeft aangekondigd (o.a. de invoering van de avondklok). Deze aanvullende maatregelen hebben vooralsnog geen gevolgen voor de scholen.
 
Voortzetten huidige situatie in ieder geval tot de voorjaarsvakantie
Op dit moment is een groep leerlingen op school (examenklassen, praktijkonderwijs, praktijkvakken, PTA-toetsen en opvang leerlingen). Alle overige leerlingen volgen online lessen (lesduur 40 minuten) en worden online begeleid door de mentor. Sinds vorige week moeten de leerlingen die op school zijn ook onderling 1.5 meter afstand houden. Wij hebben onze organisatie daar op aangepast en u hierover geïnformeerd. Zo hebben we groepen gesplitst en zetten we meer lokalen in, ook voor de toetsen die volgende week plaatsvinden.
 
Het is niet duidelijk wanneer de scholen weer open kunnen gaan en onder welke voorwaarden dat zal gebeuren.
 
Wij vinden rust, duidelijkheid en veiligheid belangrijk, zowel voor de leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) als voor onze medewerkers. Vandaar dat wij hebben besloten dat wij de huidige werkwijze in ieder geval tot de start van de voorjaarsvakantie (zaterdag 13 februari 2021) voortzetten. Verder wachten wij de besluitvorming van het kabinet af.
 
Dit betekent dat in ieder geval tot 13 februari:
- Alleen bepaalde groepen leerlingen op school zijn.
- De overige leerlingen de lessen online volgen.
- De lessen gegeven worden conform het huidige periode rooster.
- Een les (online of fysiek) 40 minuten duurt.
 
Aantal besmettingen
De afgelopen weken hebben enkele leerlingen een positieve testuitslag gemeld. Er waren geen risico-contacten op school. In vrijwel alle gevallen was sprake van besmettingen binnen het gezin. Wij verzoeken u om positieve testuitslagen door te geven, ook indien uw zoon/dochter online lessen volgt. De school heeft wekelijks contact met de GGD.
 
Vragenlijsten
Uw zoon/dochter heeft deze week een korte vragenlijst ontvangen met daarbij het verzoek om de antwoorden uiterlijk 27 januari 2021 retour te sturen. De mentoren bespreken deze vragenlijsten met de leerlingen.
Wij gebruiken de resultaten van deze vragenlijsten om, waar mogelijk en waar gewenst, verbeteringen aan te brengen. Ook de gesprekken met de ouderraad en de klankbordgroepen leerlingen en ouders worden hierin meegenomen.
 
Open Dag, minilessen en CoolCampus
Wij heten iedereen welkom tijdens onze online Open Dagen op 22, 24 en 31 januari. Niet alleen tijdens deze dagen, maar ook daarna is onze speciale Open Dag site bereikbaar.
Graag zouden wij de leerlingen van groep 8 en hun ouders/verzorgers op school ontvangen. Helaas kunnen de geplande activiteiten, zoals minilessen en CoolCampus voorlopig niet doorgaan. Zodra dit weer op een veilige manier mag en kan, zetten wij de deuren weer open en geven wij rondleidingen of organiseren wij activiteiten voor leerlingen van groep 8.

Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS