Coronabericht 20 mei 2021


Wij hopen dat u samen met uw gezin hebt genoten van de meivakantie. Na deze twee vrije weken zijn we weer enthousiast gestart met de fysieke lessen op school in combinatie met de online lessen en natuurlijk ook met de eindexamens. Wij wensen onze examenkandidaten veel succes.

Gemelde besmettingen

Tijdens de meivakantie zijn 5 besmettingen gemeld van leerlingen, onder hen ook examenkandidaten. In enkele gevallen was sprake van risicocontact met klasgenoten. Gelukkig waren de examenkandidaten weer op tijd hersteld of uit thuisquarantaine en was geen sprake van ernstige klachten.

De afgelopen week zijn 6 besmettingen gemeld: 5 leerlingen en een medewerker. Er was geen sprake van risicocontact op school, maar wel in de vrije tijd. Enkele klasgenoten van besmette leerlingen houden daarom thuisquarantaine aan in afwachting van een test bij de GGD.

Zelftesten voor leerlingen

Voor de start van de meivakantie heeft u een bericht ontvangen over de inzet van zelftesten bij leerlingen. In Magister is een toestemmingsmodule ingericht. Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen tot 16 jaar wordt verzocht deze in te vullen. Hiermee geeft u aan of u wel/niet toestemming geeft aan de school om een zelftest aan de leerling aan te bieden. Leerlingen van 16 jaar en ouder beslissen zelf. In eerste instantie gingen we ervan uit dat deze zelftesten voor leerlingen ingezet konden worden indien sprake was van gemelde besmettingen zonder risicocontact. Echter, tijdens de vakantie kregen de scholen bericht dat het ministerie vanaf heden wekelijks twee zelftesten voor iedere leerling beschikbaar stelt. Daarvan hebben we het volgende afgesproken:

- De ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen jonger dan 16 jaar geven via de toestemmingsmodule in Magister aan of de school de leerlingen zelftesten aan mag bieden.
- Aanbieden = overhandigen / meegeven.
- De mentor deelt wekelijks per leerling twee testen uit (mits toestemming is verleend).
- De leerling neemt deze testen mee naar huis en gebruikt deze indien gewenst.
- Voor de examenkandidaten liggen de zelftesten klaar in de examenzalen. Na de examenzitting kan de kandidaat deze meenemen.

Indien de GGD instructie geeft dat zelftesten op school uitgevoerd moeten worden, geeft de school daar gevolg aan. Ook hierbij geldt: alleen indien toestemming verleend is. De zelftest wordt NIET door medewerkers van de school uitgevoerd bij de leerling. Wel zouden medewerkers toezicht houden in deze situatie.

Zelftesten kunnen NIET gebruikt worden indien:
- Sprake is van (lichte) klachten.
- Sprake is van risicocontact.
- Sprake is van een melding via de corona-app.
- De persoon terugkeert uit een hoogrisicogebied.

Volledige opening VO-scholen

Het kabinet heeft aan het OMT gevraagd of het mogelijk is om de scholen weer volledig te openen waarbij de leerlingen onderling geen afstand hoeven te houden. Tijdens de persconferentie volgende week volgt meer informatie. Natuurlijk zouden wij het fijn vinden om al onze leerlingen weer dagelijks en zoals vanouds op school te zien, echter er zijn ook zorgen voor de gezondheid en veiligheid van leerlingen en medewerkers. Een groot deel van onze medewerkers is nog niet gevaccineerd. Daarnaast neemt het wekelijks aantal gemelde besmettingen op het Elde College nog niet significant af. U zult begrijpen dat wij veiligheid en gezondheid willen waarborgen, ook op het moment dat de scholen weer volledig open zouden gaan. Wij houden u op de hoogte.


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS