Corona bericht 1 juli 2021


Een positieve trend in Nederland: het aantal ziekenhuisopnames en besmettingen neemt af, de maatregelen worden afgeschaald. De zomervakantie nadert. Nu eerst nog de laatste loodjes: lessen, afsluitende toetsen en enkele activiteiten.

Mondkapjes blijven verplicht bij verplaatsingen
Conform RIVM-maatregelen blijven mondkapjes op een aantal plaatsen verplicht, o.a. in het VO. Dat betekent dat onze leerlingen bij verplaatsingen in de gebouwen een mondkapje moeten dragen, evenals onze bezoekers en onze medewerkers.

Ook de 1.5 meter afstand t.o.v. onze medewerkers en bij medewerkers onderling blijft het uitgangspunt.

Diploma-uitreikingen
De diploma-uitreikingen vinden binnenkort plaats. De resultaten van onze examenkandidaten zijn heel goed. Na tijdvak 1 mochten wij veel leerlingen feliciteren. Een relatief grote groep behaalde zelfs cum laude. Op vrijdag 2 juli volgt de uitslag van tijdvak 2 en zullen nog meer leerlingen de ‘geslaagd’ vlag buiten kunnen hangen.

In verband met de RIVM-maatregelen vinden de diploma-uitreikingen in kleinere groepen en verspreid over enkele dagen plaats. Wij verheugen op deze feestelijke momenten.

Besmettingen
In de afgelopen week werden geen besmettingen gemeld.

Advies: zelftesten na terugkeer uit een vakantiegebied.

Helaas hebben we wereldwijd te maken met nieuw virusvarianten. Sommige vakantiegangers dragen deze variant bij zich na terugkeer uit vakantiegebieden. Het RIVM adviseert om op die momenten een zelftest te gebruiken.

Onze leerlingen ontvangen tot aan de zomervakantie wekelijks twee zelftesten. Bij de uitreiking van het rapport krijgen zij vier zelftesten mee naar huis. Het wordt dringend geadviseerd om deze te gebruiken, in ieder geval voor de start van het nieuwe schooljaar.

Maatregelen ook na de vakantie?
Op dit moment is niet duidelijk of voor de scholen ook in het nieuwe schooljaar maatregelen geformuleerd worden. Medio augustus krijgen wij meer informatie vanuit het ministerie en hebben wij antwoorden op vragen als: Moeten we in het nieuwe schooljaar ook mondkapjes dragen bij verplaatsingen in de schoolgebouwen? Geldt in het nieuwe schooljaar nog steeds 1.5 meter afstand tussen medewerkers onderling en tussen medewerkers en leerlingen? Wij houden u op de hoogte.


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS