Corona-bericht donderdag 1 april 2021


Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Zoals u van ons gewend bent, informeren wij u wekelijks over onderwerpen gerelateerd aan de corona-omstandigheden. De situatie is op dit moment vrij stabiel: sinds 1 maart zijn alle leerlingen weer enkele dagdelen per week op school en volgen zij de overige dagdelen online onderwijs. De examenkandidaten ronden de schoolexamens af en bereiden zich voor op het eindexamen. Daarnaast worden leerlingen die dat echt nodig hebben enkele dagen per week op school opgevangen.

Aantal besmettingen
Sinds donderdag 25 maart zijn 10 besmettingen gemeld. Daarbij gaat het om 9 leerlingen en om één medewerker van het Elde College. De risico-contacten zijn direct in beeld gebracht en geïnformeerd. Wij constateren dat regelmatig sprake is van risico-contacten buiten schooltijden, thuis of bij de sportvereniging. We benadrukken nogmaals het belang van het naleven van de RIVM-maatregelen en van preventief thuisblijven: na risico-contact, bij lichte klachten, indien sprake is van een besmetting. Alleen op deze manier kunnen wij een veilige leer- en werkomgeving organiseren.

Bezoekers Elde College
Wij zijn een gastvrije school, maar op dit moment kunnen we slechts zeer beperkt bezoekers ontvangen. Ons uitgangspunt: alleen indien het noodzakelijk is voor de voortgang van het onderwijs of de begeleiding zijn gasten welkom. Ook de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden worden door externen verricht, maar bij voorkeur buiten de reguliere schooltijden. Diverse vergaderingen en overlegmomenten vinden online plaats.

Paasweekend
De school is tijdens het lange paasweekend gesloten. Mocht onverhoopt sprake zijn van een calamiteit, neem dan contact op via het noodnummer van de school (zie website). Mocht sprake zijn van een positieve testuitslag en is het belangrijk om risico-contacten in beeld te brengen, neem dan contact op met de mentor van uw zoon/dochter.

 


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS