Update donderdag 19 november 

Informatie over aantal besmettingen
De afgelopen week zijn 13 positieve testuitslagen gemeld. Hierbij gaat het om 12 leerlingen en om 1 medewerker (stagiaire).

Het aantal besmettingen in klas V2A viel op en nam snel toe. Op basis daarvan hebben we op 13 november besloten om de lessen aan deze klas tot en met 23 november volledig online te verzorgen om verdere uitbreiding te voorkomen. Tot op heden hebben 7 leerlingen uit deze klas een positieve testuitslag gekregen, waardoor ook 7 gezinnen in quarantaine zijn. Wij hopen dat iedereen voorspoedig herstelt en zullen op 24 november voor deze klas de lessen op school weer hervatten.

De andere besmettingen lijken allemaal los van elkaar te staan en in alle gevallen hebben we contactonderzoek uitgevoerd.

Overleg met GGD
De school heeft wekelijks een vast overlegmoment met de GGD. Het Elde College meldt alle bevestigde besmettingen bij GGD Hart van Brabant en gaat na of sprake kan zijn van risico-contacten op school. Daarbij baseren we ons op informatie van leerlingen en ouders. Ook hebben veel leerlingen en medewerkers de corona App geïnstalleerd; zij krijgen een melding indien sprake is geweest van risico-contact. Bij risico-contact volgt thuisquarantaine. Tijdens de persconferentie op 17 november werden mededelingen gedaan over het verkorten van deze quarantaineperiode vanaf 1 december. We zullen hierover in de komende berichten meer informatie verstrekken.

Docenten korte tijd afwezig
Dagelijks zijn enkele docenten afwezig i.v.m. lichte klachten en in afwachting van een testuitslag. Nu de testcapaciteit in de regio is uitgebreid en de medewerkers in het onderwijs gebruik kunnen maken van een versnelde procedure, volgt de uitslag vrij snel en is de docent slechts enkele dagen afwezig. Waar mogelijk worden de lessen online verzorgd (zie ook de beslisboom op onze site).

Trots op onze leerlingen
Wij zijn trots op onze leerlingen, hun doorzettingsvermogen, positieve houding en de manier waarop zij de regels opvolgen. We maken een ingrijpende periode door en beseffen dat deze ook op onze leerlingen veel impact heeft. De mentoren zijn vaak en intensief met de leerlingen in gesprek. Ook de vakdocenten hebben oog voor elke leerling, niet alleen voor de resultaten maar ook voor het welbevinden. De samenwerking met de ouder(s)/verzorger(s) is nu nog belangrijker. Heeft u vragen of zorgen, laat het dan a.u.b. tijdig weten.


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS