Corona bericht donderdag 17 juni 2021


Vragenlijst
Uw zoon/dochter kreeg enige tijd geleden een vragenlijst toegestuurd. Deze vragen heeft u ook ontvangen via de e-mail. Wij hopen dat een grote groep leerlingen deze vragen samen met een ouder/verzorger doorneemt en beantwoordt. Op deze manier krijgen wij een duidelijk beeld van de huidige situatie van leerlingen m.b.t. resultaten, sociale ontwikkeling en welbevinden. We stemmen onze interventies en aanpassingen in het nieuwe schooljaar daarop af. Op dit moment kunnen wij nog wel wat reacties gebruiken en daarom de oproep aan iedereen die de vragenlijst nog niet heeft beantwoord dit toch te
doen.

Afronding schooljaar
Over drie weken start de afsluitende Eldeweek – toetsweek. De leerlingen ontvangen in de loop van de volgende week hun rooster. U krijgt binnenkort meer informatie over de bevorderingsvergaderingen en de realisatie van de Plannen van Aanpak.

Besmettingen
De afgelopen week is (voor het eerst sinds september 2020) geen enkele besmetting gemeld.

Gebruik zelftesten
Alle leerlingen en medewerkers krijgen wekelijks twee zelftesten via hun mentor. Wij horen dat een grote groep leerlingen deze inderdaad frequent gebruikt. Wij bedanken iedereen voor de medewerking.

Elde College volledig open sinds 7 juni 2021
De volledige opening van het Elde College is goed verlopen. De leerlingen houden zich aan de afspraken, volgen de lessen in de vaklokalen(deze worden goed geventileerd) en pauzeren buiten.

In enkele bomen op het terrein is de processierups aangetroffen. Wij verwijderen dagelijks zichtbare rupsennesten.


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS