Update donderdag 15 oktober

U bent inmiddels gewend dat wij iedere donderdag via de speciale pagina op onze site communiceren over corona-gerelateerde onderwerpen. Wij hopen u op deze manier tijdig en volledig te informeren. Naast deze wekelijkse algemene informatie nemen wij in bijzondere gevallen telefonisch of per mail contact op of sturen wij een bericht per mail.

3 nieuwe besmettingen
In de afgelopen week zijn drie nieuwe besmettingen geconstateerd: een brugklasleerling (afdeling vwo/havo) en twee docenten (een docent afdeling vmbo b/k en een docent afdeling (t)vwo/havo). Allen locatie Schijndel. Allen waren al enkele dagen preventief thuis met lichte klachten en zijn gelukkig niet ernstig ziek.

Aangezien de GGD slechts beperkt in staat is om risico-contacten in kaart te brengen, speelt de school een actieve rol. Nadat een positieve testuitslag wordt gemeld, doet de school navraag of sprake is geweest van risico-contacten. Zoals u weet is een risico-contact: aanwezigheid meer dan 15 minuten binnen 1.5 meter. Iedereen bij wie sprake zou kunnen zijn van een dergelijk risico-contact wordt direct benaderd en krijgt het verzoek om in thuisquarantaine te gaan. Deze thuisquarantaine duurt tien dagen vanaf het laatste contactmoment.

De beide docenten hebben geen risico-contacten gehad met leerlingen. Met de klasgenoten van de leerling bij wie sprake was van risico-contact en met hun ouder(s)/verzorger(s) is direct contact opgenomen. Enkele leerlingen zijn nu preventief thuis.

Wij wensen iedereen heel veel beterschap!

Gezinsleden en thuisquarantaine
Het is inmiddels enkele keren voorgekomen, dat de school een melding krijgt over een gezinslid van een leerling (vader/moeder/broer/zus) die een positieve testuitslag krijgt. De leerling gaat in dat geval direct naar huis en verblijft, net als de overige gezinsleden, tien dagen in thuisquarantaine.

Mochten klasgenoten of anderen risico-contact gehad hebben, dan worden ook zij direct geïnformeerd evenals hun ouder(s)/verzorger(s). Dit doen wij consequent en direct. Indien u geen bericht krijgt, dan was (voor zover bij ons bekend) geen sprake van een risico-contact.

Vakantie
We maken een intensieve periode door, maar hopen dat iedereen toch kan genieten van de herfstvakantie. Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende:

Oranje en rode gebieden
Het wordt zeer afgeraden om op vakantie te gaan naar oranje of rode gebieden in of buiten Europa. Mocht u toch naar een dergelijk gebied afreizen of mocht uw vakantiegebied tijdens uw verblijf de code oranje of rood krijgen, dan verzoeken wij u dringend om bij terugkeer de geadviseerde periode van thuisquarantaine aan te houden. De leerling volgt dan onderwijs op afstand. (zie beslisboom Elde College – leerling preventief thuis)

Besmetting tijdens de herfstvakantie
Mocht tijdens de herfstvakantie een besmetting geconstateerd worden, geef dit dan door aan de mentor van uw zoon/dochter. In dat geval verzoeken wij u ook om met uw zoon/dochter na te gaan of sprake is geweest van recent risico-contact met klasgenoten of met docenten. Aangezien de GGD slechts beperkt capaciteit heeft, is het wenselijk dat u deze contacten persoonlijk benadert. Vanwege de wetgeving m.b.t. privacy en bescherming van persoonsgegevens kan de school slechts beperkt informeren.

Gebruik bij een calamiteit het calamiteitennummer van de school.

Mondkapjesplicht
De afgelopen weken was sprake van een dringend advies ten aanzien van mondkapjes, maar vanaf maandag 26 oktober hanteert het Elde College een mondkapjesplicht. U ontvangt per mail een bericht met uitleg over deze mondkapjesplicht en de manier waarop wij handhaven. De directie voert deze plicht in met volledige instemming van de medezeggenschapsraad waarin leerlingen, ouders en medewerkers vertegenwoordigd zijn en in lijn met het wettelijk kader. Wij hopen op uw medewerking.

Medewerking
Wij waarderen het zeer dat ouder(s)/verzorger(s) meewerken en meedenken, ook in deze ingrijpende periode. Wij constateren dat ouders direct contact opnemen indien sprake is van preventief verzuim of van een positieve testuitslag. Deze open communicatie stellen we zeer op prijs. Het Elde College doet er alles aan om tijdig en volledig te communiceren en te informeren. Bij dringende vragen adviseren wij u om contact op te nemen met de mentor.


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS