Corona-bericht donderdag 15 april 2021

Tijdens de persconferentie op dinsdag 13 april jl. heeft het kabinet geen versoepelingen van de maatregelen aangekondigd. De basissituatie op het
Elde College wijzigt daardoor niet.

Aantal besmettingen

De afgelopen week zijn 7 nieuwe besmettingen gemeld door leerlingen. In enkele gevallen was sprake van risico-contacten op school of in de vrije tijd. Medewerkers van het Elde College hebben geen nieuwe besmettingen gemeld. Enkele collega’s zijn enige tijd afwezig (geweest) en ook niet in staat om online lessen te verzorgen of correctiewerk uit te voeren. Gelukkig is nu sprake van herstel.

Sneltesten / zelftesten

Volgende week zullen we uitvoeriger communiceren over de sneltesten / zelftesten die beschikbaar komen voor het onderwijs. Het volgende is nu duidelijk:

  • Voor medewerkers op scholen worden de sneltesten preventief ingezet. Iedere medewerker krijgt de gelegenheid om twee keer per week een test uit te voeren. Ervaart een medewerker (lichte)klachten of was sprake van risico-contact dan is een PCR-test bij de GGD noodzakelijk.
  • Voor leerlingen kunnen de sneltesten ingezet worden als sprake is van een besmetting in de indirecte omgeving van de leerling. Is sprake van risico-contact of van een besmetting in het gezin, of heeft de leerling zelf lichte klachten dan is een test bij de GGD noodzakelijk. Is sprake van een besmetting in de indirecte omgeving, bijvoorbeeld een klasgenoot die op meer dan 1.5 meter afstand in de klas zat, dan kan een sneltest gebruikt worden.

Kortom: bij (lichte) klachten of bij risico-contact is altijd quarantaine en een PCR-test noodzakelijk.

Ouders – leerling – school We doen het samen. Zeker nu!

Pubers kunnen weleens klagen: ‘Je hebt óf goede cijfers, óf een leven’. Tijdens de webinar Puberbrein en Huiswerk laat Ankie Remijn zien dat je beide kunt combineren. Ankie geef ouders uitleg over het lerende brein. Bovendien heeft zij praktische tips waarmee ouders aan de slag kunnen om op een effectieve en efficiënte manier te begeleiden bij het maken van huiswerk en het voorbereiden van toetsen. Handig, zeker nu de (semi) lockdown langer duurt dan verwacht en vrijwel alle leerlingen voor een deel online onderwijs volgen, gecombineerd met lessen bij de vakdocenten in het schoolgebouw.

Ankie verwerkt de laatste wetenschappelijke inzichten over ouderbetrokkenheid die het OMT-onderwijs meeneemt in haar adviezen. Ouderbetrokkenheid is een onderwijsinterventie die er toe doet mits ouders concrete handvatten krijgen aangereikt. Huiswerk controleren en de lat hoog leggen werken bijvoorbeeld niet. Maar wat kunnen ouders dan wel doen? Daar gaat de webinar over!

Het verhaal wordt opgebouwd rond de 4 onderdelen: brein, planning, school en motivatie. Belangstelling? Ook graag handvatten en een steuntje in de rug? Dan kunt u via onderstaande link deelnemen aan de webinar.

20 april 2021 van 19.00 uur tot 20.00 uur: webinar voor ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen vmbo en praktijkonderwijs locatie Schijndel en Sint-Michielsgestel

Link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTE0ZmU5NjMtMDM5MC00NTQxLTkzOGItOWIzMjdlMDM3ZGRm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227b2e311b-e6f9-4915-8f15-04b0cd24dce7%22%2c%22Oid%22%3a%225bea50ab-2e91-47d2-aa43-9a0f6eb11e51%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

26 april 2021 van 19.00 uur tot 20.00 uur: webinar voor ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen (t)vwo/havo locatie Schijndel

 

Link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzZkZmM0ODMtNmRmNS00M2Q0LTgxZGUtMTNjZGQ4NTYzZWEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227b2e311b-e6f9-4915-8f15-04b0cd24dce7%22%2c%22Oid%22%3a%225bea50ab-2e91-47d2-aa43-9a0f6eb11e51%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

 


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS