Update donderdag 12 november

Nieuwe besmettingen
Sinds vorige week donderdag zijn 7 nieuwe besmettingen gemeld:
4 leerlingen (uit V2, V5, B4Z en K4Z) en twee medewerkers (afdeling havo, afdeling Groen en een toezichthouder leerlingenaula). Er lijkt in alle gevallen geen sprake van een bron op school, maar extern. Ook zijn de besmettingen niet aan elkaar gerelateerd.

De risico-contacten zijn in beeld gebracht. In enkele gevallen was geen sprake van risico-contacten op school (de leerling was al preventief in thuisquarantaine), maar in andere gevallen is een relatief grote groep klasgenoten in thuisquarantaine gegaan. Wij adviseren nogmaals om de contacten binnen en buiten de school te beperken en de maatregelen na te leven.

Ouderavonden
De ouderavonden die in december gepland zijn, vinden online plaats. Ouder(s)/verzorger(s) worden tijdig geïnformeerd en de gesprekken worden ingepland. 


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS