Aan de leerlingen van het Elde College en hun ouder(s)/verzorger(s)


Betreft: update corona-maatregelen d.d. 6 december 2021

In verband met de aangescherpte maatregelen ontvangt u de komende tijd minimaal wekelijks een bericht m.b.t de corona-situatie. Wij hopen u op deze manier steeds volledig en duidelijk te kunnen informeren.

Mondkapjes

Het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen in de schoolgebouwen is sinds een week weer verplicht. Leerlingen die een mondkapje vergeten zijn, kunnen dit kopen (automaten of bij de conciërges). Een mondkapje kost 1 euro. De opbrengst is voor Sint-Vincentius. Leerlingen die geen mondkapje dragen wordt de toegang tot de lessen ontzegd.

Beslisboom

Op onze website treft u de zogenaamde beslisboom aan. Deze is opgesteld door kinderartsen en de oudervereniging Boink. De stappen uit deze beslisboom zijn leidend. Het uitgangspunt voor zowel leerlingen als medewerkers Elde College blijft:

  • Klachten = thuisblijven, ook indien sprake is van een negatieve testuitslag.
  • Klachten maar redelijk fit = leerling volgt vanuit huis de lessen online. Docent die afwezig is, maar wel in staat is om lessen te geven doet dat online.
  • Hersteld = weer naar school.
  • Thuisquarantaine = leerling volgt vanuit huis de lessen online.

U zult begrijpen dat wij besmettingen op school willen voorkomen door zorgvuldig en consequent te handelen.

Gemelde besmettingen

Wij hebben meerdere meldingen van besmettingen en/of thuisquarantaine ontvangen, zowel van leerlingen als van medewerkers. Als gevolg daarvan volgen enkele klassen korte tijd online of gedeeltelijk online onderwijs. Bijvoorbeeld omdat 50% van de leerlingen afwezig is vanwege een besmetting, overige klachten of thuisquarantaine. Ook zijn er situaties waarbij meerdere docenten van een klas afwezig zijn waardoor online onderwijs gegeven wordt.

Op dit moment volgt één klas van de afdeling praktijkonderwijs zo kort mogelijke tijd online onderwijs evenals enkele klassen vmbo onderbouw en vmbo bovenbouw.

Er lijkt gelukkig tot op heden geen sprake van een clusteruitbraak in een klas of lesgroep.

Risico-contacten op school

Om het aantal risico-contacten op school te beperken is het belangrijk dat:

  • Leerlingen in de klassen zo veel mogelijk dezelfde plaatsen kiezen (naast dezelfde klasgenoten).
  • Evenals in de pauzes.
  • En bij verplaatsingen zo veel mogelijk afstand aanhouden.

Zelftesten

De scholen krijgen weer zelftesten aangeleverd. Leerlingen kunnen deze ophalen bij de conciërges in de verschillende gebouwen.

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande. Stuur een bericht naar info@eldecollege.nl. U ontvangt zo spoedig mogelijk antwoord.


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS