Aan de leerlingen van het Elde College en hun ouder(s)/verzorger(s)


Betreft: update corona-maatregelen d.d. 24 november 2021

Helaas is in Nederland sprake van een zorgelijke situatie waardoor de corona-maatregelen zijn aangescherpt. In deze brief beschrijven we de uitwerking van deze maatregelen op het Elde College. Wij hopen dat we er gezamenlijk in zullen slagen om een veilige en gezonde leer- en werkomgeving te organiseren, om op die manier een tijdelijke sluiting van de scholen te voorkomen.

M.b.t. de besluitvorming zijn de uitgangspunten:

- de RIVM-maatregelen;

- het protocol van de VO-raad;

- afstemming met de medezeggenschapsraad van het Elde College;

- consequent en logisch vertalen van de algemene maatregelen naar de praktijk van het Elde College.

Hygiëne
Hygiëne blijft een belangrijk uitgangspunt. Dat betekent: regelmatig en goed handen wassen, geen handen schudden, hoesten in de kom van de elleboog. De school verstrekt aan alle leerlingen een tube desinfectiemiddel. Daarnaast staat in alle lokaal desinfecterend materiaal.

Afstand
Vanaf 24 november is 1.5 meter afstand verplicht. Leerlingen in het PO en VO hoeven onderling geen afstand aan te houden. Wel is het belangrijk dat leerlingen deze afstand houden t.o.v. van onze medewerkers: in de gangen, in de lokalen, op het schoolterrein. Het dringende verzoek aan leerlingen is dan ook om alert te zijn, bij verplaatsingen in de gangen ruimte vrij te maken voor de medewerkers en in de lokalen duidelijk afstand aan te houden.

Klachten
Klachten = thuisblijven en een pcr-test. In afwachting van de uitslag van deze pcr-test wordt thuisquarantaine aangehouden. Is de uitslag negatief, maar is nog steeds sprake van klachten (bijvoorbeeld een flinke verkoudheid): blijf dan thuis totdat je hersteld bent. Is de uitslag positief, volg dan de adviezen van de GGD en waarschuw degenen met wie sprake was van risico-contact.

Maakt een leerling tijdens de lesdag een zieke indruk, dan heeft deze geen toegang meer tot de lessen en gaat hij/zij naar huis. De medewerkers van ons meldpunt/de leerlingcoaches nemen contact op met de ouder(s)/verzorger(s).

Thuisquarantaine
Is sprake van besmetting van een huisgenoot, dan is thuisquarantaine voorgeschreven. Na vijf dagen volgt een pcr-test. De GGD geeft verdere instructies. Meld de leerling absent conform procedure. De leerling volgt de lessen online.

Is sprake van besmetting van iemand met wie sprake was van risico-contact (= langer dan 15 minuten binnen 1.5 meter) dan is eveneens thuisquarantaine en een pcr-test voorgeschreven. De leerling volgt de lessen online.

Wordt een besmetting gemeld in een klas of lesgroep, dan zal de mentor navraag doen om zo gezamenlijk met de klas risico-contacten in beeld te brengen. Ontstaat onverhoopt in een klas of lesgroep een situatie met diverse besmettingen of risico-contacten, dan kan de directie besluiten tijdelijk over te gaan op online onderwijs.

Online lessen
De planning van de leerstof in de digitale leeromgeving is leidend. De leerling volgt de les online via een buddy in de klas of via de extra laptop die in een aantal lokalen beschikbaar is voor de docent. Communicatie vindt plaats via de digitale leeromgeving.

Overige activiteiten voor leerlingen
De activiteiten die gekoppeld zijn aan het onderwijsprogramma gaan door indien deze in een veilige setting georganiseerd kunnen worden. Denk daarbij aan de musicalklas, sportklas, gastsprekers, praktijkonderdelen enz.

Het schoolfeest leerjaar 2 en 3 is geannuleerd. M.b.t. de activiteiten rond Kerstmis wachten we verdere berichtgeving en ontwikkelingen af.

Driehoeksgesprekken en overige gesprekken met ouder(s)/verzorger(s)
In de komende periode vinden geen algemene ouderavonden of informatieavonden plaats. Wel zijn driehoeksgesprekken of gesprekken met individuele ouders gepland. Daarover is het volgende afgesproken:

  • De mentor/docent maakt een keuze: gesprek online of fysiek in het gebouw.
  • Kiest de mentor/docent voor een gesprek in het gebouw, dan bepaalt de ouder/verzorger of dat ook zijn voorkeur heeft. Kiest de ouder/verzorger voor een online gesprek, dan vindt dat plaats via MS Teams.
  • Heeft één van de betrokkenen (lichte)klachten dan vindt het gesprek online plaats.
  • Bezoeken de ouder(s)/verzorger(s) de school dan houden zij 1.5 meter afstand t.o.v. onze medewerkers.

Zelftesten
De school verstrekt wekelijks zelftesten aan de leerlingen en de medewerkers.

Ventilatie
Voor en na de lesdag en bij leswisselingen worden de lokalen intensief geventileerd. Dit heeft gevolgen voor de temperatuur in de lokalen. Wij adviseren leerlingen om daar rekening mee te houden en warme kleding aan te trekken. Jassen dragen in de klassen is niet toegestaan.

Mondkapjes
Op dit moment zijn mondkapjes niet verplicht in de schoolgebouwen. Leerlingen en medewerkers maken zelf een keuze, bijvoorbeeld om bij verplaatsingen in het gebouw wel een mondkapje te dragen.

Vragen of opmerkingen naar aanleiding van het bovenstaande?
Leerlingen kunnen contact opnemen met hun mentor.
Ouder(s)/verzorger(s) kunnen een bericht sturen naar
info@eldecollege.nl onder vermelding van: vragen m.b.t. corona-maatregelen. U krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.

Is sprake van een urgente situatie of calamiteit, neem dan contact op met de mentor.

 

 

 

 

 


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS