Aan de leerlingen van het Elde College en hun ouder(s)/verzorger(s)


Betreft: update corona-maatregelen d.d. 19 december 2021

Gisteren heeft het kabinet een lockdown aangekondigd. Dit betekent o.a. dat alle scholen en onderwijsinstellingen (grotendeels) dicht gaan. Deze sluiting duurt in ieder geval tot 9 januari 2022.

Het Elde College volg de richtlijnen van de overheid en heeft het volgende afgesproken:

Morgen, maandag 20 december 2021, zijn de schoolgebouwen open voor leerlingen en medewerkers die spullen nodig hebben, bijvoorbeeld uit hun kluisje. Hiervoor zijn tijdsloten vastgesteld namelijk:

09.00 uur tot 10.00 uur:   Leerlingen uit leerjaar 5 en 6

10.00 uur tot 11.00 uur:   Leerlingen uit leerjaar 4

11.00 uur tot 12.00 uur:   Leerlingen uit leerjaar 3

12.00 uur tot 13.00 uur:   Leerlingen uit leerjaar 2

13.00 uur tot 14.00 uur:   Leerlingen uit leerjaar 1


De leerlingen komen binnen via hun eigen leerlingeningang en gaan rechtstreeks naar hun kluisje. Ouders hebben geen toegang tot de schoolgebouwen. Leerlingen verblijven zo kort mogelijk in het gebouw. Vergeet niet om etenswaren, gymkleding enz. mee naar huis te nemen.

Voor de leerlingen die PTA-toetsen hebben wordt echter een uitzondering gemaakt. Voor hen gaan deze week de PTA-toetsen door conform de planning. Deze leerlingen halen voor of na de toets hun kluisje leeg en blijven niet hangen op school. Voorbereiden op de toets kan niet op school, dat doet de leerling thuis.

Op dinsdag 21 december 2021 heeft iedere klas een online mentoruur. Daarin bespreekt de mentor de gang van zaken, de planning van de leerstof enz. Ook zijn leerlingen in de gelegenheid om vragen te stellen. Dit mentoruur  wordt op maandag 20 december 2021 vermeld in het rooster. Wij verwachten dat alle leerlingen daarbij aansluiten.

Heeft een leerling vakinhoudelijke vragen, dan kunnen deze via de digitale leeromgeving aan de vakdocenten gesteld  worden. Natuurlijk zullen wij er alles aan doen om de voortgang van het onderwijs en de begeleiding te waarborgen. 

Vanaf donderdagmiddag 23 december 2021 is de school gesloten. 

Let op de volgende uitzonderingen. De school is gedurende de week geopend voor:
- De opvang van kwetsbare leerlingen. Deze zijn dagelijks op school tot en met donderdag. 
- De opvang van leerlingen met beide ouders in een vitaal beroep.
- De afname van geplande PTA-toetsen conform planning.
- De afname van inhaal PTA-toetsen conform planning.
- Onderhoudswerkzaamheden.

Er zijn geen online lessen. De leerlingen werken zelfstandig aan de leerstof volgens planning.
De docenten gebruiken deze periode om online onderwijs voor te bereiden.

Presentaties, driehoeksgesprekken, overige oudergesprekken en overlegmomenten vinden online plaats. Dat geldt ook voor de geplande presentaties profielwerkstukken. 

Tijdens de kerstvakantie besluit het kabinet of de scholen vanaf 10 januari 2022 weer open gaan. Is dat onverhoopt niet het geval, dan verzorgen alle docenten vanaf 10 januari 2022 online onderwijs in een aangepast lesrooster. Ook dan zijn er uitzonderingen, namelijk:
- Kwetsbare leerlingen.
- Praktijkgerichte vakken vmbo.
- PTA-toetsen.
- Leerlingen met ouders in een vitaal beroep..

Na 3 januari 2022 volgt hierover meer informatie. Wij trachten u steeds zo tijdig en volledig te informeren. 

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de mentor van uw zoon/dochter of stuur een bericht naar info@eldecollege.nl onder vermelding van volledige naam leerling en klas. U ontvangt zo spoedig mogelijk antwoord.

 


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS