Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersonen, aangewezen door de directie, zijn docenten bij wie leerlingen en/of ouders van de school terecht kunnen. De vertrouwenspersoon verzorgt de eerste opvang van personen die met seksuele intimidatie, agressie en/of geweld zijn geconfronteerd.

Daarnaast biedt de vertrouwenspersoon ondersteuning. Hij of zij wijst het ´slachtoffer´ op
moge­lijkheden om verdere actie te ondernemen. De vertrouwenspersoon treedt dus niet zelf hulpverlenend op bij psychi­sche problemen maar moet wel kunnen verwijzen naar externe deskundigen als verdere opvang noodzakelijk is.

De vertrouwenspersoon levert een bijdrage aan de verbetering van de werk- en leersituatie op de school door middel van beleidsadviezen (signaalfunctie) aan het schoolbestuur en de directie (stimuleren van preventie). 

Contactgegevens

Anti-pest coördinator 

Mariska Steenbakkers


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS