Schoolmaatschappelijk werk

Wanneer een leerling te maken heeft met sociaal-emotionele problemen, zoals moeite met sociale contacten, problemen thuis of klachten van depressieve aard kan het schoolmaatschappelijk werk (smw) in beeld komen. Contact met smw is altijd kort; als langduriger contact nodig is, verwijst het smw, in overleg met de ouders, door naar een instantie buiten de school. In principe betrekt het smw de ouders bij de hulpverlening, na overleg met de leerling. Verder adviseert het smw docenten. Contacten met het smw lopen via het Centrum Jeugd en Gezin.


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS