Protocol Tegen Pesten

Bij sociale en emotionele problemen, seksuele intimidatie, agressie, geweld (daaronder valt ook pesten) of discriminatie, kunnen leerlingen terecht bij een van de vertrouwenspersonen. Het Elde College heeft een regeling om te voorkomen dat deze zaken zich voordoen en waarin staat hoe er gehandeld moet worden als zich misstanden voordoen: het Protocol Tegen Pesten.

Antiperstcoördinator

Het Elde College heeft een antipestcoördinator die voor de hele school werkt, mevrouw N. Brassé.

> Bekijk het Protocol Tegen Pesten


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS