Extra ondersteuning vanwege een beperking

Leerlingen met een beperking kunnen óf op een reguliere school zoals het Elde College óf op een school voor speciaal onderwijs geplaatst worden. Dit is afhankelijk van de ondersteuning die gevraagd wordt. Het Elde College laat alleen leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte toe, als we daadwerkelijk de gevraagde extra zorg kunnen bieden. Voor meer informatie kunt u terecht bij de zorgcoördinatoren van onze school.

 


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS