Decaan

De decaan helpt leerlingen bij het oriënteren op hun studie en loopbaan (LOB). De decaan adviseert bij het kiezen van een profiel of sector en geeft informatie over de keuzemogelijkheden binnen de opleiding en over de mogelijkheden na het afronden van de opleiding.

Als een leerling nog niet weet wat hij of zij wil, kan het handig zijn met de decaan te praten. Ook ouders kunnen een afspraak maken met de decaan.

Binnen de les Keuzebegeleiding geven decanen binnen de eerste periode klassikaal les over profielen ((t)vwo-havo), sectoren, afdelingen (vmbo kader en basis) en vakkenpakketten (vmbo theoretisch en gemengde leerweg). In januari vinden individuele gesprekken plaats om half maart tot een voorlopig vakkenpakket te komen. Half april moet er een definitief vakkenpakket vastgesteld zijn.

Decanaat (t)vwo/havo

Decanaat vmbo

Decanaat Praktijkonderwijs


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS