Begeleiding en ondersteuning

Het Elde College is een school voor voortgezet onderwijs waar reguliere leerlingen en leerlingen die een bepaalde mate van extra ondersteuning nodig hebben van harte welkom zijn. De school wil voor elke leerling een veilige leef- en leeromgeving realiseren, waarin talentontwikkeling centraal staat.Met regelmaat vinden leerlingenbesprekingen plaats waarin het persoonlijk functioneren van de leerlingen besproken wordt. We streven naar een goede afstemming met ouders die betrokken worden bij en geïnformeerd worden over gedrag, verzuim, bijzonderheden, schoolresultaten en resultaten van eventueel gevolgde trainingen.

Onze school heeft een goed functionerende ondersteuningsstructuur, waarin de mentor de spil is. Als de ondersteuningsvraag de mogelijkheden van de mentor overstijgt, is de inzet mogelijk van onder andere de vertrouwenspersoon, de leerlingenbegeleider, de zorgcoördinator en het zorg en advies team, met partners uit het Centrum voor Jeugd en gezin. Daarnaast organiseert de school trainingen in sociale vaardigheden, trainingen om faalangst te verminderen en trainingen tegen examenvrees.


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS