Ouderbijdrage

Een school is een gesubsidieerde instelling. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vergoedt de kosten voor het gewone lesprogramma. Hier horen ook de schoolboeken bij. Het Elde College wil echter meer bieden dan hetgeen wettelijk is vereist. Om dit mogelijk te maken is het onderwijsprogramma verrijkt met aanvullende activiteiten, diensten en producten. Dit maakt het onder andere mogelijk om de leeromgeving te verrijken, de talenten van de leerlingen meer tot hun recht te laten komen en de service aan ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen te verbeteren. De school ontvangt echter geen geld voor deze extra‘s. We vragen hiertoe aan de ouder(s)/verzorger(s) een vrijwillige ouderbijdrage.  

De oudergeleding van de medezeggenschapsraad van het Elde College heeft met de ouderbijdrage ingestemd. Als ouder/verzorger kunt u zelf bepalen of u de extra ouderbijdrage betaalt, of slechts een deel daarvan. Indien u ervoor kiest om (deels) niet te betalen, zal uw zoon of dochter niet worden uitgesloten van de activiteit. Als de inkomsten uit de ouderbijdrage onvoldoende blijken te zijn om het aanbod te kunnen financieren, bestaat de mogelijkheid dat activiteiten of programma’s mogelijk collectief niet doorgaan of uit het programma-aanbod worden geschrapt.

Overzicht Ouderbijdrage Havo/(T)VWO

Overzicht Ouderbijdrage VMBO/Praktijkonderwijs + Sint-Michielsgestel

 


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS