Ouderbijdrage

Een school is een gesubsidieerde instelling. Het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap vergoedt de kosten voor het gewone lesprogramma. Hier horen ook de schoolboeken bij. Het Elde College wil echter meer bieden dan hetgeen wettelijk is vereist. Om dit mogelijk te maken is het onderwijsprogramma verrijkt met aanvullende activiteiten, diensten en producten. Dit maakt het onder andere mogelijk om de leeromgeving te verrijken, de talenten van de leerlingen meer tot hun recht te laten komen en de service aan ouders en leerlingen te verbeteren. De school ontvangt echter geen geld voor deze extra‘s. We vragen dan ook aan de ouders een extra ouderbijdrage. De ouderbijdrage is vrijwillig. Een uitzondering hierop vormt de ouderbijdrage voor het tweetalig vwo en de sport- en musicalklassen die verplicht is.

De medezeggenschapsraad en de oudergeleding van het Elde College hebben met de ouderbijdrage ingestemd. Als ouder/verzorger kunt u zelf bepalen of u de extra ouderbijdrage betaalt, of slechts een deel daarvan. Indien u ervoor kiest om (deels) niet te betalen, kan dit echter betekenen dat uw zoon of dochter geen gebruik kan maken van de betreffende dienst of activiteit.

> Bekijk de Ouderbijdrage 2020-2021 totaal per onderwijsrichting en leerjaar
> Bekijk de Ouderbijdrage 2020-2021 gespecificeerd


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS