Stagebureau Match2Gether

Match2Gether is het gezamenlijke stagebureau van het Fioretti College, het Udens College en het Elde College. Het bureau coördineert alle stages voor mavo, vmbo en praktijkonderwijs in de Regio Veghel, Uden en Schijndel. Samen met de stagebegeleider van de school zorgt Match2Gether voor een goede samenwerking tussen het stagebedrijf/instelling en de school/leerling. Op die manier kunnen we de nieuwe stageplaatsen in de regio werven en beschikbare plaatsen optimaal benutten.

Match2Gether staat voor

Gemotiveerde leerlingen in gezamenlijkheid bege­leiden naar de juiste stage­plaats door vraag en aan­bod zo goed mogelijk te koppelen.

Stages in het vmbo

Alle leerlingen van het vmbo kiezen aan het einde van het tweede leerjaar voor een sector waarbinnen zij in leer­jaar drie en vier een specifieke studie gaan vol­gen. Elke studie­richting heeft z’n eigen vakkenpakket. Tijdens de schoolloopbaan moet elke leerling arbeidsoriënterende en beroepsvoor­bereidende stages lopen. De duur van de stage is afhankelijk van het soort stage.

Stagedoelen

 • Kennismaking met de beroepspraktijk
 • Werkervaring opdoen
 • Inzicht krijgen in de arbeidsmarkt
 • Leren samenwerken
 • Zelfstandigheid bevorderen
 • Goede werkhouding ontwikkelen
 • Omgangsvormen aanleren
 • Bewuste keuze maken voor een vervolgopleiding

Voordelen voor bedrijven/instellingen

Match2Gether clustert stagebedrijven en stage-aanvragen. Daarnaast Match2Gether de match tussen leerling/school en bedrijf. Voor bedrijven levert het werken met Match2Gether veel voordelen op, zoals:

 • Inzicht in de stagemogelijkheden voor alle betrokke­nen via de website www.match2gether.nl
 • Actualiteit van uw bedrijfs-/instellingsgegevens
 • Centrale coördinatie van de beschikbaarheid en in­vulling van uw stageplaatsen
 • De mogelijkheid om doorlopend nieuwe stageplaat­sen aan te bieden
 • Goede matching, doordat ervaren stagebegeleiders de juiste leerling op de juiste plek kunnen plaatsen
 • Enthousiaste leerlingen die werkervaring op willen doen via de diverse stagevormen
 • Persoonlijk contact met stagebege­leiders
 • Bevestigingsbrieven, stagecontracten en informatie wor­den centraal ver­strekt
 • Verzekeringen worden door de scholen geregeld

Contact

Contactpersoon mevrouw Jeanne Dirks van der Waarden:

 • T   0413-217770
 • M   06-13375832
 • E   info@match2gether.nl
 • W  www.match2gether.nl

Bezoekadres: Muntelaar 4, 5467 HA Veghel
Postadres      : Postbus 280, 5460 AG Veghel

Meer informatie?

Kijk op www.match2gether.nl

 


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS