Vmbo Kader en Basis: kern, profiel en keuze

Een beroepsgericht examenprogramma bestaat uit:

Kernvakken

Voor een sector kenmerkende inhouden (kennis, houding en vaardigheden). De kern bestaat uit drie delen. Deel A (algemene vaardigheden) en C (LOB) zijn voor alle leerlingen in alle leerwegen gelijk. Deel B is sectorspecifiek ingevuld. Een leerling volgt deel B van de kern die bij zijn profiel past. De inhouden uit het kernprogramma krijgen inkleuring in het profiel en de keuzevakken. Inhouden uit de kern kunnen niet los staan van profiel- en/of keuzevakken. De kern wordt niet losstaand geëxamineerd.

Beroepsgericht profiel

Een beroepsgericht profiel bevat kennis, houdingsaspecten en vaardigheden die tot doel hebben de leerling kennis te laten maken met een opleidingen- en beroepenveld/sector. Het profiel wordt centraal geëxamineerd met een Centraal Schriftelijk Praktisch Examen(cspe).Het profiel omvat 50% van het examenprogramma van de leerling (uitgaande van de huidige omvang van examenprogramma’s/lesuren)Het profiel omvat voor leerlingen in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg vier modulen en voor leerlingen in de gemengde leerweg twee modulen. In het examenprogramma staat vermeld welke modulen voor leerlingen in de gemengde leerweg zijn aangewezen. Een school bepaalt of een leerling start met het beroepsgerichte profielvak en daarna keuzevakken volgt, start met de keuzevakken en daarna een keuze voor een profiel maakt of dat het profiel en de keuzevakken in combinatie met elkaar aangeboden worden

Keuzevakken

Bij elk profiel zijn een x-aantal keuzevakken ontwikkeld. Een leerling in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg kiest ten minste vier keuzevakken, een leerling in de gemengde leerweg kiest ten minste twee keuzevakken. Keuzevakken omvatten in totaal 50% van het examenprogramma van de leerling. Keuzevakken hebben, wat studielast betreft, een vergelijkbare omvang. Keuzevakken hebben tot doel een route op maat van de leerling samen te stellen dat past bijde regio en het opleidingsaanbod van de regio. Een leerling kan met zijn keuze zijn programma verdiepen (meer van keuzevakken passend bijeen sector of opleiding), oriënteren of verbreden (keuzevakken die oriënteren op verschillende beroepenvelden na elkaar). Scholen kunnen in de regio, in samenwerking met het MBO en bedrijfsleven zelf keuzevakken ontwikkelen en hun opleiding daarmee een regionale inkleuring geven. De leerling kiest binnen het aanbod van de school.


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS