Examenprogramma vmbo

Leerlingen sluiten een vmbo-opleiding af met een examen. In hoeveel vakken zij examen doen, hangt af van de gekozen leerweg (basis en kader: vijf vakken, andere leerwegen: zes vakken). Elk examen bestaat uit een schooldeel en een centraal deel. Het schooldeel, het schoolexamen, kan al in het derde jaar beginnen. Het centrale examen start voor de beroepsgerichte vakken in april en voor de algemeen vormende vakken in mei.
Leerlingen zijn geslaagd voor het vmbo als zij gemiddeld voor alle vakken een voldoende hebben gehaald. Daarnaast moeten zij tenminste een 5,5 hebben voor het totale centraal examen (alle vakken).
Naast de vakken waarin de leerlingen examen doen, moeten zij minimaal een voldoende hebben gehaald voor:
• Lichamelijke opvoeding.
• Het kunstvak (CKV 1) uit het gemeenschappelijke deel.
• Het sectorwerkstuk in de gemengde en theoretische leerweg.
In de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg telt het cijfer voor het beroepsgerichte vak voor twee in de uitslagregeling.


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS