IB, International Baccalaureate

Het International Baccalaureate (IB), voorheen International Baccalaureate Organization (IBO), is een internationale instantie die onder andere het International Baccalaureate Diploma Programme, een pre-universitaire opleiding van twee jaar bedoeld voor de leeftijd van 16 tot 19 jaar, verzorgt. Alleen TTO-scholen in Nederland mogen een English A: Language & Literature cetrificaat programma aanbieden. Dit certificaat houdt in dat leerlingen op een native niveau worden beoordeeld. Ze leren academische skills, zoals onder andere het schrijven van analytische essays, kritische tekstanalyse en het houden van presentaties.

100% slagingspercentage bij Elde College

In al de jaren dat leerlingen van het Elde College deel hebben genomen aan de IB examens is 100% van hen geslaagd voor het hoogste niveau (HL) van English A2 (oude programma) of English A Language & Literature. Het Europese Baccalaureaat is van het IB-diploma afgeleid. De opleiding wordt verzorgd door een instelling in Genève, Zwitserland en wordt vaak onderwezen op internationale scholen over de gehele wereld.

IB: native speaker

In tegenstelling tot versterkt Engels, Anglia Engels en Cambridge Engels is IB, English A:  Language & Literature geen taalverwervingsprogramma, maar een programma waarin leerlingen in het Engels op academisch niveau taal en literatuur te bestuderen. In tegenstelling tot voorgaande jaren, waarin Nederlandse leerlingen aangemerkt werden als “non-native speakers”, heeft IB twee jaar geleden besloten om Nederlandse leerlingen gelijk te stellen met “native speakers”. Dit betekent dat vanaf 2013 de leerlingen van tvwo 6 hetzelfde examen doen en op het zelfde taalniveau moeten presteren als moedertaalsprekers van de Engelse taal. Hiertoe is het examenprogramma aangepast en is er een geheel nieuwe cursus ontworpen: English A: Language & Literature.

Geen toelatingstoetsen buitenlands universiteiten

Binnen het tvwo wordt voor het vak Engels in leerjaar 5 en 6 het English  A: Language & Literature programma aangeboden. Het programma leidt op voor het IB certificate voor het vak Engels. Dit certificaat staat hoog aangeschreven op internationale en nationale universiteiten. Leerlingen die dit certificaat hebben behaald hoeven o.a. geen toelatingstoetsen voor het vak Engels meer te doen wanneer zij in het buitenland willen studeren. Ook kunnen zij voorrang krijgen bij lotingen en/of buitenlandse stages.

Programma leerjaar 5 en 6

Om het certificaat te behalen wordt in de bovenbouw tvwo in leerjaar 5 en 6 een programma gevolgd dat toegespitst is op de kennis en vaardigheden die nodig zijn om het certificaat te behalen. De leerlingen volgen in zowel leerjaar 5 als in het 6e leerjaar 6 uur per week het vak Engels. In deze lessen worden zij voorbereid op de IB examens (4 uur) en op het reguliere examen vwo (2 uur), waaraan zij natuurlijk ook mee moeten doen.
Het IB programma bestaat uit 4 onderdelen: Part 1 and 2 - Language in Cultural Context and Language and Mass Communication, Part 3, Literature - texts and context, Part 4, Literature – critical study. Een IB examen bestaat uit meerdere onderdelen en is op twee niveaus af te leggen: Standard level (SL) en Higher level (HL). De leerlingen op het Elde College leggen het examen altijd af op Higher Level.
De leerlingen moeten in de examenjaren minimaal 4 written tasks (creative schrijfopdrachten en essays) produceren, gelinkt aan de onderdelen 1, 2, 3 en 4 van het programma. Zij moeten tevens een aantal Further Oral Activities (FOA) doen (creatieve mondelingen, eventueel in groepsverband), gelinkt aan de teksten die in deel 1 en 2 bestudeerd zijn. Hiernaast doen zij nog een Individual Oral Commentary, waarin ze een tekst van ongeveer 40 regels moeten analyseren en becommentariëren. Deze teksten komen van bestudeerde boeken uit Part 4.
Naast deze onderdelen nemen de leerlingen deel aan twee schriftelijke examens van twee uur in de meivakantie. Het eerste examen is een tekstuele analyse van twee teksten, waarin zij de teksten vergelijken m.b.t. inhoud, context, vorm en stijl. Het tweede examen is een essay opdracht waarbij ze twee literaire teksten (boeken) die ze bestudeerd hebben in Part 3 bespreken, ook weer betreffende inhoud, context, vorm en stijl.
Alle examens op de Further Oral Activities na, worden opgestuurd naar en beoordeeld en becijferd door IB examinatoren. Van de leerlingen wordt voor deze examens een academisch en analytisch denk- en prestatieniveau verwacht dat ver boven het gemiddelde niveau van een vwo-leerling ligt.


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS