Econasium

Vanaf schooljaar 2016-2017 start het Elde College met het Econasium voor 4 en 5 (t)vwo.

Wat is het Econasium?
 

Het Econasium is een tweejarig programma* in het 4de en 5de jaar van het (t)vwo.  Leerlingen die goed zijn in wiskunde en die economie of M&O in het profiel hebben, kunnen dit volgen naast hun gewone programma.
Het Econasium:

 • biedt een extra uitdaging;
 • traint in onderzoeksvaardigheden die belangrijk zijn voor veel universitaire studies;
 • motiveert voor een vervolgstudie op een universiteit, met name in een economische richting.

*Tweejarig programma

Het programma van het Econasium start in januari en omvat jaarlijks 20 lesweken van 2 lesuren. Het is opgedeeld in verschillende onderdelen:

Vwo 4

 1. Je volgt ‘Statistiek voor het Econasium’ deel 1. In deze cursus leer je een aantal technieken die vaak bij onderzoek worden gebruikt en die je kunt gebruiken bij het maken van je profielwerkstuk.
 2. Je volgt colleges op Tilburg University over verschillende onderdelen van bedrijfseconomie en econometrie.
 3. Excursie 1: bijvoorbeeld De Nederlandsche Bank, Poppodium 013 in Tilburg, EU in Brussel.
 1. Simulatie: Plaza Challenge niveau 1(ondernemerschapsspel).


Vwo 5

 1. Je volgt ‘Statistiek voor het Econasium’ deel 2.
 2. Je volgt colleges op Tilburg University (o.a. colleges ter voorbereiding op het PWS en het Symposium ‘Na de Troonrede’)
 3. Je wordt door de universiteit ondersteund bij het maken van het profielwerkstuk. Je interviewt wetenschappers die expert zijn op het gebied waarover jij je profielwerkstuk schrijft.
 4. Excursie 2.
 1. Simulatie: Plaza Challenge niveau 2.

En ten slotte organiseren studenten van de Tilburg University voor Econasium-leerlingen die in vwo 6 zitten een kennismaking met het studentenleven.

Wat levert het Econasium je op?

Naast de uitdaging die het programma je biedt, zijn er nog andere voordelen voor Econasium-leerlingen:

 • betere kansen om een universitaire studie succesvol af te ronden;
 • een extra diploma: ‘Certificate of Economic Proficiency’

Met dit diploma:

 1. krijg je vrijstelling van het groepswerkstuk bij het vak Statistiek 1 op Tilburg University
 2. geen verplichting tot matchingsactiviteiten op Tilburg University, je wordt dus automatisch toegelaten tot alle economische studies
 3. ook andere universiteiten kennen een hoge waarde toe aan dit diploma
 4. voor tvwo leerlingen is het mogelijk om Engelstalige wetenschappers te interviewen voor het profielwerkstuk.  
 5. onvoorwaardelijke toelating tot het excellentieprogramma* van Tilburg University.

*tijdens je vwo-opleiding mag je al een eerstejaarsvak volgen aan de Tilburg University en krijg je een vrijstelling voor dat vak als je aan de Tilburg University  gaat studeren.


Kosten

De lessen statistiek worden verzorgd door een docent van het Elde College. Daaraan zijn geen extra kosten verbonden. De studieboeken Statistiek worden verstrekt door de universiteit. Wel zijn reiskosten verbonden aan de excursies en de diverse bezoeken aan Tilburg University. Deze worden in rekening gebracht.

Meer informatie

http://www.econasium.eu  


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS