Type leerling binnen Praktijkonderwijs

Het praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen die ondanks extra begeleiding geen diploma of certificaten kunnen halen in het voortgezet onderwijs. Zij krijgen een andere opleidingsmogelijkheid. Om toegelaten te worden tot het praktijkonderwijs moeten de leerlingen aan criteria voldoen opgesteld door het ministerie van OC&W en getoetst door een onafhankelijke Regionale Verwijzingscommissie (RVC).

De leerlingen in het praktijkonderwijs:

  • Hebben een leerachterstand ten opzichte van leeftijdsgenoten
  • Hebben extra begeleiding nodig
  • Leren het best door te doen
  • Leren het best in de praktijk

Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS