Praktijkonderwijs

Het praktijkonderwijs is een richting binnen het voortgezet onderwijs en vormt binnen het Elde College een aparte sector. De leerlingen krijgen een groot aantal praktische vakken zoals huishoudkunde, algemene technieken, beeldende vorming, detail en verkoop, textiele werkvormen, EHBO, groen, interne en externe stages en lichamelijke opvoeding. Daarnaast volgende de leerlingen een aantal theorievakken zoals Nederlandse taal, rekenen/wiskunde, arbeids- en loopbaanoriëntatie, maatschappelijke- en culturele oriëntatie en informatiekunde.Maatschappelijke handhaving

Het praktijkonderwijs is een opleiding die zeer op de praktijk gericht is. De doelstelling is dat leerlingen zich later maatschappelijk kunnen handhaven in werk, wonen en vrije tijd.

Leren door te doen

De opleiding staat vooral in het teken van de arbeidsvoorbereiding. Leerlingen die gebruik maken van deze opleiding hebben vaak moeite met het gewone schoolse leren. Veel theorie en bijna de hele dag in een klas zitten komt bijna niet meer voor. De leerling wil leren door te doen. Het programma van het praktijkonderwijs is hierop afgestemd. Ook wordt veel aandacht besteed aan de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen met behulp van sociale vaardigheidstraining.

In de praktijk te leren

Praktijkonderwijs is voor een deel van de leerlingen eindonderwijs. Een groot aantal leerlingen volgt na het schoolverlaten cursussen op het ROC (mbo-niveau). In het praktijkonderwijs krijgen leerlingen de mogelijkheid om door middel van stages in de praktijk te leren. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan zelfstandig wonen en zinvolle vrijetijdsbesteding.

Getuigschrift

Het praktijkonderwijs eindigt op het moment dat de leerling de overstap naar arbeid kan doen. Dit is ongeveer op 17-jarige leeftijd. Aan het eind van de opleiding ontvangen de leerlingen een Getuigschrift Praktijkonderwijs. Daarnaast krijgen zij een branchegericht diploma vanuit de schoolverlaterscursus.

Netwerk Prakijkonderwijs

Praktijkonderwijs Elde College werkt nauw samen met het Netwerk Praktijkonderwijs (NPO). 
> Meer over NPO


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS