LO als examenvak

Vind je het leuk om met sport en alles wat daarmee te maken heeft bezig te zijn en zou jij je er best wat meer in willen verdiepen?  In mavo 3 en 4 kan dat!

  • Wil je straks na het Elde College naar de MBO-opleiding: Sport en Bewegen?
  • Wil je later een beroep waarin leiding geven belangrijk is? 
  • Ga je misschien werken in de gezondheidszorg of welzijnswerk, bijvoorbeeld als activiteitenbegeleider, verpleegkundige, spelbegeleider of inrichtingswerker?
  • Is de politie iets voor jou of het leger, of denk je erover om onderwijsassistent te worden?
  • Lijkt het je interessant om als vrijwilliger in de sportvereniging aan de slag te gaan als jeugdtrainer, als begeleider of als scheidsrechter?
  Dan is LO2 als examenvak wellicht echt iets voor jou!

Wat moet je kunnen?

Moet je een goede sporter zijn om het keuze-examenvak LO2. te kunnen doen? Nee, dat hoeft helemaal niet. Gewoon goed mee kunnen doen met gym is genoeg. Vraag aan je sportleraar of die vindt of je voldoende in je mars hebt.  Het is natuurlijk wel belangrijk dat je heel erg geïnteresseerd bent in sport en bewegen en vooral ook in de achtergronden ervan. Je moet het in ieder geval leuk vinden om leiding te geven in sport en bewegen. Want je leert bijvoorbeeld om taken als coach, instructeur, observator of organisator uit te voeren

Programma

Als je kiest voor LO2 als examenvak dan zul je ontdekken dat het gaat om drie onderdelen:  

  • bewegen
  • bewegen & regelen 
  • bewegen & gezondheid & samenleving


Het verschil met het gewone LO-programma is dat je in LO2 op deze onderwerpen veel dieper ingaat.

Bij ‘bewegen’ vergroot je je vaardigheid in een aantal spelen, turnactiviteiten, dansvormen, atletiekonderdelen, tennis, klimmen, jongleeractiviteiten en in een zelfverdedigings- onderdeel.

Bij ‘bewegen & regelen’ gaat het om het leren vervullen van taken als scheidsrechter, coach en toernooi- of wedstrijdorganisator. Je moet bewegingssituaties op gang brengen, op gang houden, bewaken, beoordelen, aanpassen en organiseren.

Bij ‘bewegen & gezondheid & samenleving’ doe je achtergrondkennis op over sport en bewegen. Bijvoorbeeld de relatie tussen bewegen en gezondheid, over het opzetten van een trainings-programma en over het verbeteren van je eigen fitheid. En kennis over eerste hulp bij sportongelukken. Je leert hoe een sportvereniging wordt gerund.

Je gaat een stageopdracht  uitvoeren, bijvoorbeeld  binnen je eigen sportvereniging, waarna je het   geleerde in je eigen klas laat zien. Het is een echt examenprogramma Je krijgt er dus een cijfer voor dat  meetelt op je examenlijst

Hoeveel tijd?

Je krijgt in klas 3 een uur en in klas 4 twee uur LO2 in de week. Voor alle duidelijkheid: dat komt bovenop de tijd die je al aan lichamelijke opvoeding in de gewone lessen besteedt. Van de lesuren voor LO2 is bijna alle tijd voor de ‘praktijk’ in de zaal gereserveerd. Ongeveer 20 uur krijg je voor het uitvoeren van de stageopdracht. Zoals je ziet, je krijgt het niet cadeau in LO2. Maar je had al begrepen...sport vraagt nu eenmaal actieve mensen! 

Vragen

Denk je dat je nog meer informatie nodig hebt dan kun je stellen aan je gymleraar of mail naar de gymleraren die LO2 nu aanbieden. 
> De heer Somers
> De heer Kuper


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS