En verder specifiek

Lessentabel

Overgangsnormering

  • HT - H2 - H3 schooljaar 2014-2015
  • leerjaar 2 - 3 - 4 schooljaar 2014-2015

Extra ondersteuning

Sint-Michielsgestel heeft een Zorg en Advies Team (ZAT). Het team komt regelmatig bijeen om leerlingen met ingewikkelde problemen rond gezondheid, psychosociale omstandigheden, gedrag, motivatie en het leerproces te bespreken. In dit team zit:

  • de betreffende coach
  • de zorgcoördinator
  • Centrum voor Jeugd en Gezin
  • gedragsdeskundige

Ondersteuningsprofiel

Het Elde College heeft net als alle reguliere scholen voor voortgezet onderwijs binnen de Meierij een basis een zelfde ondersteuningsaanbod. Dit ondersteuningsaanbod is vastgelegd in het Ondersteuningsprofiel van de Meierij.

Decanaat

mevrouw Andrea van Kempen
> Bekijk meer informatie over de decaan

Leerlingcoach

De overstap van basisschool naar de brugklas kan best spannend zijn. "Dat weten wij natuurlijk en daar helpen wij onze leerlingen bij. Tijdens de mentoruren kijken we met de klas samen naar praktische zaken zoals het rooster, de boekje en het plannen van je huiswerk. Daarnaast krijg je als leerling één op één begeleiding van ons als coach. De ene leerling heeft meer begeleiding nodig dan de ander. Door met een persoonlijk leerplan te kijken waar je tegenaan loopt en daar aandacht en ondersteuning aan te bieden, voorkom je een hoop problemen.

Het eerste jaar kan best spannend zijn. Je weet nog niet goed wat er van je verwacht wordt. Misschien wil je een heleboel vragen, maar durf je dat niet zo goed. Wij vinden het belangrijk dat je gezien en gehoord wordt. En dat je daarbij jezelf kan zijn. 

 

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersonen, aangewezen door de directie, zijn docenten bij wie leerlingen en/of ouders van de school terecht kunnen. De vertrouwenspersoon verzorgt de eerste opvang van personen die met seksuele intimidatie, agressie en/of geweld zijn geconfronteerd; hij/zij hoort aan wat is voorgevallen en vangt de daarbij optredende emoties op. Voor Sint-Michielsgestel is mevrouw Evans vertrouwenspersoon.

Zorgcoördinator

De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor de aansturing van specifieke leerlingenzorg in de school en onderhoudt de contacten met in- en externe hulpverleners. Voor Sint-Michielsgestel is mevrouw Kleijberg zorgcoördinator.

Specifieke leerbegeleiding

Op locatie Sint-Michielsgestel wordt specifieke ondersteuning geboden bij:

Buitenschoolse activiteiten

De locatie Sint-Michielsgestel heeft de volgende buitenschoolse activiteiten;

  • Ardennenweek
  • Snowcamp
  • Uitwisselingsprogramma's
  • Clinics

Europees Parlement Ambassador School

Het Elde College Sint-Michielsgestel is gecertificeerd Europees Parlement Ambassador School. Onze klassen werken ieder schooljaar aan het project 'Een 10 voor Europa' waarbij de leerlingen onder andere presenaties moeten maken en onderzoek moeten doen. Jongeren maken zo actief kennis met Europa. Meer op www.europeesparlement.nl 


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS