Examenvrees

Er zijn leerlingen die door de spanningen of de zenuwen bij een examen duidelijk minder presteren dan je van hen zou verwachten. Deze leerlingen kunnen in bepaalde gevallen in aanmerking komen voor begeleiding tijdens hun eindexamenjaar.

Begeleiding is natuurlijk alleen zinvol als de leerling echt binnen deze groep leerlingen valt. Dus niet als er sprake is van een te hoog niveau en daardoor de stof niet aankunnen. Deze begeleiding is ook niet zinvol voor leerlingen die problemen hebben met leren. Voor kinderen die in bijna elke situatie angstig zijn, is de examenvreestraining ook niet de oplossing.

In het begin van het laatste schooljaar, het eindexamenjaar, vullen de leerlingen tijdens een  les van de mentor een vragenlijst in. Als de beantwoording van de vragen daar aanleiding toe geeft, zullen de mentor en de vakdocenten extra aandacht aan de leerling besteden. Naar aanleiding hiervan kan ook een gesprek volgen met de cursusbegeleider.

Wanneer de leerling in overleg met de begeleider en de ouders besluit om aan de cursus examenvreestraining deel te nemen, volgen er bijeenkomsten met huiswerk. Na het laatste schoolexamen volgen dan meestal nog twee bijeenkomsten, als voorbereiding op het centraal examen.


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS