Lestijden

Op het Elde College gelden verschillende roosters. Welke lestijden van toepassing zijn, ligt aan het gebouw waarin de leerling les krijgt: de locatie Schijndel kent een rooster van 50 minuten, de locatie Sint-Michielsgestel heeft een 75-minuten rooster. Leerlingen moeten op alle schooldagen tot 17.10 uur op school kunnen zijn, als dat gevraagd wordt.

Vanaf het schooljaar 2019-2020 werken we standaard op iedere donderdag met een verkort lesrooster voor de gehele school, dus alle afdelingen en alle gebouwen. Vanaf het tweede lesuur duren de lessen dan 40 minuten in Schijndel en 60 minuten in Sint-Michielsgestel. Zowel de MR als de ouderraad hebben ingestemd met het verkorte lesrooster op donderdag. Het verkorte lesrooster op donderdag voeren we in zodat overleggen zoveel mogelijk op de donderdagmiddag plaatsvinden.

In uitzonderingsgevallen, zoals bijvoorbeeld bij zeer warme temperaturen, wordt ook gewerkt met een verkort lesrooster op andere dagen. Wanneer dit het geval is, wordt dit vooraf aangekondigd. 

Tijdens de Eldeweken (4x per jaar) geldt het reguliere lesrooster op de donderdag, en is er dus GEEN verkort rooster op de donderdag. 

>Bekijk de reguliere en verkorte lestijden 


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS