Coronavirus

Wij volgen steeds de landelijke richtlijnen en maatregelen van het RIVM en het ministerie van Onderwijs. 

> Klik hier voor de beslisboom 12+ thuisblijven of niet

Basisregels in de schoolgebouwen en op het schoolterrein:

Afstand: de leerlingen hoeven onderling geen afstand te houden, maar wel t.o.v. onze medewerkers. Medewerkers onderling houden 1.5 meter afstand. Dat geldt ook voor bezoekers.

Mondkapjes: iedereen draagt bij verplaatsingen in de schoolgebouwen een  mondkapje: leerlingen, medewerkers en bezoekers. Wij gaan ervan uit dat leerlingen zelf een mondkapje bij zich hebben. Leerlingen die weigeren een mondkapje te dragen, wordt de toegang tot de gebouwen ontzegd.

Hygiëne: de gebruikelijke hygiëne-maatregelen blijven van kracht. De school zorgt voor extra ontsmettingsmateriaal.

Zelftesten: leerlingen en medewerkers die niet immuun zijn, worden dringend verzocht om preventief zelftesten te gebruiken. Is de uitslag van de zelftest onverhoopt positief, dan is een test bij de GGD noodzakelijk. Wekelijks worden zelftesten uitgedeeld aan de leerlingen die niet volledig gevaccineerd zijn. Deze testen worden niet op school ingezet, maar kunnen thuis gebruikt worden.

Ventileren: enkele gebouwen van het Elde College beschikken over mechanische ventilatiesystemen. In de overige gebouwen wordt voorafgaand aan de lessen en na iedere les geventileerd. Tijdens de lessen staat een raam open.

Daarnaast gelden de volgende afspraken:

Pauzeren: de leerlingen pauzeren onder toezicht in de daarvoor aangewezen aula’s en buitenruimtes.

Ouderavonden: de scholen mogen weer beperkt ouders en bezoekers ontvangen. Aangezien volwassenen onderling 1.5 meter afstand aan moeten houden, zullen we gebruikmaken van grote ruimtes en van spreiding over diverse avonden. Per leerling kan één ouder/verzorger deze avonden bezoeken.

Reizen en activiteiten: schoolkampen en excursies in Nederland kunnen (met hanteren van de basisregels) plaatsvinden. Voor buitenlandse reizen volgen we de reisadviezen van de overheid.

Afwezigheid leerling
Kan een leerling niet aanwezig zijn i.v.m. preventief verzuim of quarantaine, maar is deze wel in staat om onderwijs te volgen dan geldt het volgende:

 • De leerling volgt de lessen online via Teams
 • De leerling is daarbij voornamelijk toehoorder. De docent richt zich op de klas in het schoolgebouw
 • De leerstof en het huiswerk staan genoteerd in de digitale leeromgeving
 • De leerling houdt zich bij het volgen van de online lessen aan de afspraken m.b.t.
  camera-gebruik, werkhouding enz.

Afwezigheid docent
is een docent afwezig dan geldt het volgende:

 • ​Indien mogelijk wordt de les overgenomen door een waarnemer of onderwijsassistent
 • Indien mogelijk wordt de les online verzorgd door de eigen vakdocent
 • Is het niet mogelijk om de les waar te nemen of online te verzorgen, dan nemen de
  leerlingen plaats in de aula of het OLC en werken zelfstandig aan de opgegeven leerstof.
  Een toezichthouder is daarbij aanwezig.

> Klik hier voor meer informatie over COVID-19

 


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS