Brieven

Op deze pagina vindt u actuele brieven en formulieren welke u ook via mail hebt ontvangen. Dit zijn voornamelijk brieven die naar grote groepen ouder(s)/verzorger(s) zijn verstuurd. Dat betekent dat niet alle brieven te vinden zijn. Mist u informatie, stuur u dan een e-mail naar: info@eldecollege.nl

Brieven en informatie aanvang schooljaar 2020-2021:

Sector (t)vwo-havo

> Info aanvang schooljaar '20-'21 leerjaar 1 (t)vwo/havo
> Info aanvang schooljaar '20-'21 leerjaar 2 en 3 (t)vwo/havo
> Info aanvang schooljaar '20-'21 leerjaar 4, 5 en 6 (t)vwo/havo

Sector vmbo-pro 

> Info aanvang schooljaar '20-'21 leerjaar 1 basis/pro
> Info aanvang schooljaar '20-'21 leerjaar 1 t/m 5 pro

> Info aanvang schooljaar '20-'21 leerjaar 1 vmbo KB Schijndel
> Info aanvang schooljaar '20-'21 leerjaar 2 vmbo KB Schijndel
> Info aanvang schooljaar '20-'21 leerjaar 3 en 4 vmbo KB Schijndel

> Info aanvang schooljaar '20-'21 leerjaar 1 vmbo TK Schijndel
> Info aanvang schooljaar '20-'21 leerjaar 2 vmbo T Schijndel
> Info aanvang schooljaar '20-'21 leerjaar 3 en 4 vmbo T Schijndel
   
> Info aanvang schooljaar '20-'21 leerjaar 1 Sint-Michielsgestel
> Info aanvang schooljaar '20-'21 leerjaar 1 t/m 4 Sint-Michielsgestel

Brieven diversen:

Algemeen

> Brief restitutie vrijwillige ouderbijdrage 8 mei 2020
> Brief aanpassing maatregelen RIVM en start schooljaar, 9 juli 2020
> Brief inzake coronavirus, 2 maart 2020
> Inloggen en werkwijze Its Learning
Brief ouders (t)vwo en havo 9-2-2021 situatie lessen ivm winterse omstandigheden.pdf

 

(Tweetalig) vwo en havo

> Brief data voor examenklassen (t)vwo/havo 25 mei 2020

Vmbo/Pro

> Brief bevordering en PTA leerjaar 3 vmbo GL/TL 5 juni 2020
> Brief rapporten schooljaar 2019-2020 sector vmbo, pro, Sint-Michielsgestel 22-06-2020
Brief ouders vmbo-prO 9-2-2021 situatie lessen ivm winterse omstandigheden.pdf

 

Locatie Sint-Michielsgestel

> Procedure ziekmelden, verlof aanvragen etc. 

 


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS