Nieuwsbrief ouders/verzorgers

Het Elde College brengt een aantal keer per jaar een nieuwsbrief uit, bestemd voor ouders en verzorgers. In de nieuwsbrief wordt terug gekeken en vooruit geblikt. Met dit medium hopen we aan te sluiten op de informatiebehoefte van ouders.

Er zijn 3 versies: nieuwsbrief (t)vwo/havo, nieuwsbrief vmbo/praktijkonderwijs en tweetalig vwo. De nieuwsbrief verschijnt 6 keer per schooljaar. Hieronder vindt u de inmiddels verschenen nieuwsbrieven.

 

 

 

 


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS