Voorkomen van misstanden

Wanneer een medewerker, leerling of ouder op redelijke gronden het vermoeden heeft dat er binnen de school sprake is van een misstand, dan kan dit vermoeden gemeld worden met de zekerheid dat de melding geen negatieve gevolgen voor de melder heeft en dat de melding goed wordt afgehandeld. De ‘Regeling melden vermoeden van een misstand’ voorziet hierin.

Het gaat om een vermoeden van de schending van wettelijke voorschriften of beleidsregels, om gevaar voor de gezondheid, veiligheid of milieu of om een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten binnen de school, die het goed functioneren van de school of het onderwijs in het geding brengen.

De regeling 'Melden vermoeden van een misstand' vindt u in ons Schoolveiligheidsplan.


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS