Telefoonregeling leerlingen

Gebruik van mobiele telefoons (en alle persoonlijke elektronica) door leerlingen van het Elde College.

Doel van het beleid

- Eenduidigheid creëren in omgaan met mobiele telefoons (en overige elektronica) voor leerlingen en ouders. Voor personeel is de gedragscode omschreven in het veiligheidsplan.
- Misbruik van de telefoon tijdens de lessen, toetsen en in het schoolgebouw voorkomen.

Tijdens toetsmomenten en (school-)examens

- Leerlingen mogen hun mobiele telefoon niet gebruiken.
- Constateert de surveillant of docent dat de telefoon toch wordt gebruikt, dan is sprake van fraude en wordt gehandeld volgens het examenreglement.
- De telefoon is opgeborgen in de tas of in het kluisje. - Tijdens het centraal examens mogen geen tassen in de examenzaal aanwezig zijn en dient de telefoon opgeborgen te zijn in het kluisje.
- Leerlingen die de telefoon tijdens het centraal examen achterlaten op de daarvoor aangewezen tafel doen dit onder hun eigen verantwoordelijkheid. De school is niet aansprakelijk bij diefstal.

Tijdens lessen LO of praktijklessen

- Leerlingen mogen hun mobiele telefoon niet gebruiken.
- De telefoon wordt opgeborgen in het kluisje.
- Kiest de leerling ervoor om de telefoon in het bakje in de gymzaal te leggen, dan is dit de eigen verantwoordelijkheid van de leerling. De school is niet aansprakelijk bij diefstal.

Tijdens de overige lessen

- De telefoon wordt opgeborgen tenzij de docent anders aangeeft.
|- Op instructie van de docent kan de telefoon gebruikt worden voor educatieve doeleinden of voor de agenda-functie.
- Constateert de docent dat de leerling van bovenstaande afwijkt en de telefoon ongeoorloofd gebruikt, dan wordt de leerling een keer gewaarschuwd en moet de telefoon opgeborgen worden in de tas.
- Bij de tweede waarschuwing wordt de leerling verplicht de telefoon op te bergen in tas en dient de leerling zich de volgende ochtend om 07.45 uur te melden bij het meldpunt (t)vwo/havo of om 08.00 uur bij de leerlingcoach (vmbo). Tot de start van het eerste lesuur werkt de leerling aan schoolse zaken.
- Vanuit het meldpunt/de leerlingcoach wordt actie ondernomen indient de leerling zich niet meldt.

Algemeen

Het meebrengen van een mobiele telefoon gebeurt op eigen verantwoording. Bij verlies, schade of diefstal kan de school niet verantwoordelijk worden gesteld.


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS