Regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie en geweld

Onze school heeft een regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie en geweld. In deze regeling staat onder andere:

  • dat seksuele intimidatie, agressie of geweld in, om of in verband met de school niet getolereerd  wordt;
  • dat de vertrouwenspersonen iedereen die met seksuele intimidatie, agressie of geweld is geconfronteerd opvangen en hulp en advies bieden;
  • hoe de school omgaat met klachten op het gebied van seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie.

Voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld is er het meldpunt vertrouwensinspecteurs, tel: 0900-111 3 111 (lokaal tarief).

> Bekijk de regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie en geweld


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS