Klachtenprocedure

De school wil klachten natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen. Als er toch een klacht is, dan moet die zo goed mogelijk worden opgelost, in de meeste gevallen binnen school. De meeste mondelinge klachten zullen informeel, door de persoon binnen de school die de klacht ontvangt, afgehandeld kunnen worden. Schriftelijke klachten kunnen worden ingediend bij de voorzitter van het college van bestuur, de heer drs. M.T.W. Dankers die ervoor zorgt dat de klacht wordt afgehandeld. Uitgangspunt daarbij is, dat de klacht wordt afgehandeld door de betrokkene of aangeklaagde zelf of, als dat niet mogelijk is, door zijn direct leidinggevende. Indien de klacht gericht is tegen een lid van het college van bestuur, kan de klager rechtstreeks contact opnemen met de raad van toezicht van de Stichting Voorgezet Onderwijs Regio Schijndel, postbus 63, 5480 AB Schijndel.

 > Bekijk de klachtenprocedure

Het Elde College is aangesloten bij de klachtencommissie van de ORION-scholen. Ouders die vinden dat een klacht door de school niet naar behoren is afgehandeld, kunnen contact opnemen met:

Secretariaat OKC
ORION Klachten Commissie
Postbus 108, 5400 AC Uden
Bezoekersadres: Schepenhoek 203, 5403 GB Uden
Tel. 0413-283000 (menukeuze 3)
OKC@orionscholen.nl

Reglement van de ORION Klachtencommissie


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS