Medezeggenschapsraad

Het Elde College heeft een medezeggenschapsraad (MR). Daarin zijn personeel, ouders en leerlingen vertegenwoordigd. De MR toetst het gevoerde of nog te ontwikkelen schoolbeleid aan de wet- en regelgeving en neemt hierover een standpunt in. Daarnaast kan de MR ook zelf met voorstellen komen. De MR heeft een formele rol binnen de school.

Samenstelling namens personeel

 • mw. Lide van Boort (voorzitter)
 • mw. Chrissie Goossens (secretaris)
 • dhr. Johan van Geffen
 • dhr. Bram van Heesch
 • dhr. Theo van Kempen
 • dhr. Wim Verhagen


Samenstelling namens ouders

 • mw. A. van Dal
 • mw. S. van Kemenade
 • mw. S. Peeters


Samenstelling namens leerlingen

 • Joery Clements
 • Stan Kastelijn
 • Zara Schellekens

Contact

Mevrouw Chrissie Goossens, c.goossens@eldecollege.nl  


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS