Medezeggenschapsraad

Het Elde College heeft een medezeggenschapsraad (MR). Daarin zijn personeel, ouders en leerlingen vertegenwoordigd. De MR toetst het gevoerde of nog te ontwikkelen schoolbeleid aan de wet- en regelgeving en neemt hierover een standpunt in. Daarnaast kan de MR ook zelf met voorstellen komen. De MR heeft een formele rol binnen de school.

Samenstelling namens personeel

 • Adam van Dijk (voorzitter)
 • Chrissie Goossens (secretaris)
 • Johan van Geffen
 • Bram van Heesch
 • Annika Voets
 • Ilse van Gaal

Samenstelling namens ouders

 • Eric de Laat
 • Corine Westerink
 • Femke Merkelbach 

Samenstelling namens leerlingen

 • Rens Hoogenboom
 • Lusanne Neuféglise
 • Veerle Doreleijers

Vergaderdata MR 2021-2022

Contact

Mevrouw Chrissie Goossens, c.goossens@eldecollege.nl  


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS