Het Elde Fonds

Op het Elde College hebben we niet alleen aandacht voor onze leerlingen door hen te betrekken bij het Goede Doelen Beleid van het Elde College. Ook onze medewerkers willen aandacht schenken aan kansarme leerlingen buiten onze school en regio. Hiervoor hebben enkele medewerkers onder andere het Elde Fonds opgericht.

Het Elde Fonds is een stichting die kleinschalige doelen/projecten (in met name ontwikkelingslanden) financieel ondersteunt. De projecten hebben een raakvlak met onderwijs. De stichting is opgericht door oud-medewerkers en op dit moment zijn er drie medewerkers die de stichting beheren:

  • mevrouw A. van Dongen – Steenbergen, voorzitter
  • de heer J. Kloks, penningmeester
  • de heer E. van den Boogaard, secretarisHet fonds is gevuld met vrijwillige bijdragen van met name (oud-)medewerkers en een deel van de opbrengst van de jaarlijkse kerstactie. De projecten die de stichting steunt, worden meestal door de medewerkers en leerlingen van onze school zelf aangedragen, zoals een project waaraan een vriend(in), familielid of een oud-collega meewerkt.

Project aandragen

Heeft u een warme band met een project dat volgens u ondersteuning verdient vanuit het Elde Fonds? We ontvangen uw suggestie graag, dus laat het ons weten door een mail te sturen naar a.v.dongen@eldecollege.nl.


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS