Elde College in cijfers

Het Elde College is vertegenwoordigd op www.scholenopdekaart.nl. Aan de hand van diverse indicatoren over onderwerpen als algemene kenmerken, resultaten, onderwijsbeleid, waardering en bedrijfsvoering geeft de school inzicht in haar onderwijs en de schoolresultaten en kan de lezer deze cijfers vergelijken met die van andere scholen. Ook vindt u op deze website de rapporten van de Onderwijsinspectie.

De gegevens in www.scholenopdekaart.nl komen van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs), de onderwijsinspectie en van het Elde College zelf.

> Bekijk www.scholenopdekaart.nl
Bekijk het jaarverslag 2021


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS